El franquisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (476 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
SEMINARI 2
Moments interessants de la historia: El franquisme
La realització del segon seminari em va semblar una proposta molt interessant, ja que durant els dies anteriors a l’assignatura havíemestat treballant el tema de les pedagogies polítiques, les polítiques educatives i la gestió de la política educativa, i d’aquesta manera, a partir del seminari podríem tancar el tema, i entendre’lmillor, ja que des del meu punt de vista em va resultar bastant complexa d’entendre.
Un cop es van presentar els temes a tractar, parlant amb el meu grup, vam decidir que tractaríem el franquisme, jaque és una època històrica que ens resulta força rellevant i alhora interessant de saber, ja que va tenir una durada molt llarga i va arrelar molt en la consciència de la societat.
Primerament,se’ns va presentar un text que havíem de llegir individualment i fer un petit esquema amb les nostres idees, que un cop desenvolupades les posaríem en comú amb el petit grup de treball. Un cop realitzada laposada en comú, vam haver d’elaborar un esquema on s’havien de relacionar tres conceptes essencials: pedagogia política, és a dir, el discurs que predominava en l’època escollida, un altre concepteera les polítiques educatives que es van posar en marxa i les decisions que es van prendre, i finalment la gestió de la política educativa, és a dir, l’àmbit de gestió.
Des del 1939 al 1975, Espanyava viure un règim autoritari, de dictadura personal, dirigida pel general Franco. El seu discurs era el totalitarisme, el qual estava basat en tres pilars ideològics: la nacionalitat espanyola,l’Imperi espanyol i la religió catòlica. A partir d’aquesta ideologia Franco va produir una mentalitat anticomunista, antiparlamentista i antiliberalisme. En contra, els ideals que van anar sorgint van seruna visió nacionalcatolicisme, tornar al tradicionalisme, una societat més militarista, i amb trets feixistes.
Durant aquesta època, la política educativa també va sofrir diversos canvis, ja...