El jefe friega los platos

Páginas: 37 (9159 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2011
te - |
Munduko Merkataritza Erakundea |
Espainiako eta Nazioarteko ekonomia |
|

Aurkibidea

1. Sarrera-------------------------------------------------------------(2-10)
2. Hitzarmenak -----------------------------------------------------(10-18)
3. Arazoen konponbidea izugarrizko ekarpena-----------------(18-22)
4. MMEa ulertu:zeharkako galderak eta galderaberriak------(22-29)
5. Doha programa---------------------------------------------------(29-39)
6. Garapenean dauden lurraldeak---------------------------------(39-45)
7. Erakundea---------------------------------------------------------(45-54)
8. Ondorioak---------------------------------------------------------(54-55)
9.Bibliografia---------------------------------------------------------(55)1.Sarrera

Merkataritza Mundu erakundea (MME) herrialdeen arteko merkataritza arloko legeak arautzen dituen erakundea da.
Erakunde honek komertzioa liberalizatzeaz gain, herrialdeen arteko akordioak errazten ditu. Izan ere, foroaren funtzioa egiten du, eta bertan herrialdeek beraien arteko merkataritza diferentziak konpontzeko aukera dute. Azkeneko hau da bere helburu nagusia.MME negoziazioen ondorioz sortu zen , eta bertan hartzen diren erabaki guztiak negoziazioen emaitza dira. Are eta gehiago,instituzio honen funtzio nagusiak 1968-1994 urte bitarteko negoziaketetan zehaztu ziren Uruguayko Erronda deritzokoan, eta baita aurretik existitzen zen Aduana Arantzela eta Merkataritzaren Akordio Orokorraren (GATT) fruitua da ere. Gaur egun, MME “Garapenerako DohaProgramaren” barnean negoziaketen foro moduan funtzionatzen du.
Erakunde honen eginkizunetako bat merkataritza liberalizatzean bada ere, liberalizazio honen aurka doazen neurriak ere hartzen ditu. Kontsumitzaileak babestu edota gaixotasunen hedapena ekiditeko, adibidez.
Beraz, MME arau multzo bat da. Hauek mundu mailako merkataritzan parte hartzen duten herrialde gehienek zinatu dituztenez, beraiengobernuek politika ekonomikoak akordioen arabera eramatera konpromisoa hartzen dute.
Kontratu hauen helburu nagusia gizarte eta ingurumenarentzako eragin kaltegarriak sortu gabe merkatua ahalik eta gehien liberalizatzea da. Ondasun eta zerbitzu ekoizle, inportatzaile eta esportatzaileei mesede eginez. Hau dela eta arauak erabat homogeneoak eta iraunkorrak izan behar dira nazioarte mailan.
MundukoMerkataritza Erakundea 1995eko urtarrilaren 1ean sortu zen arren, bere komertzio sistemaren oinarriak GATTen finkatu ziren 1948an. Organizazio hau negoziazio erronden eraginez eboluzionatu egin zuen MME sortu arte. GATT merkantzien komertzioaz soilik arduratzen zen bitartean MMEren akordioak ondasun, zerbitzu eta jabego-intelektualaz arduratzen da.

Salerosketa sistemaren oinarriak

MMErenakordioan testu luzeak eta konplexuak dira, izan ere gai anitz barneratzen dituzte: nekazaritza, telekomunikazioak, bankuen zerbitzuak, segurtasun-arauak etab. Hala ere, dokumentu guzti hauek abiaburu jarraitzen dituzte:
1. Diskriminaziorik gabeko merkataritza
2.1. Nazio onetsia: besteentzako tratu berdina
Puntu hau garrantzi handikoa izanik akordio garrantzitsuenen lehenengo puntua da.Honen arabera, ezin da herrialdeen arteko inolako bereizketarik egin, bati abantailaren bat emanez gero gainontzekoekin gauza bera egin behar da.
Hala ere salbuespen batzuk egin daitezke: herrialdeek taldearen barnean salduko diren produktuekin akordio bereziak egin ditzakete, horrela hirugarren herrialde batzuk diskriminatuz. Garapen bidean dauden herrialdeei MMEko kideen merkatura sartzekoerraztasunak emateko aukera ere dago. Herrialde batek salerosketa desleiala aurrera eramaten ari bada, bertako produktuei oztopoak jartzeko aukera du. Zerbitzuen kasuan, egoera oso konkretuetan diskriminazioa aplikatzea posiblea da, baina soilik egoera oso zehatzetan.
Orokorrean printzipio hau hurrengoa esan nahi du: herrialde batek merkataritzarako oztopo bat gainditu edo merkatu bat zabaltzen...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comoo friegaan
  • Que friegan
  • Jefe
  • jefe
  • Jefe
  • Jefe
  • jefa
  • jefe

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS