El regne de vàlencia en l´edat mitjana

Páginas: 2 (294 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2012
TEMA 6 : El regne de vàlencia en l´edat mitjana

Pag 100


L´època musulmana ( segles vII – Xii )(1.1) Sarq Al-Andalus


Entre els anys 713 i 714 l´emirAbd al-Aziz va ocupar les terres valencianes , els musulmans van anomenar equest territori Sarq Al-Andalus .

La conquista va ser pacifíca per mitjà de tractats .

En el segleVlll , lX i X . Sarq Al-Andalus fou governat per valís dependents de Còrdova . En el segle XI el Califat de Còrdova es va disgregar en petits regnes independents (taifes), a Sarq Al-Andalus van daixer dues gran taifes: la de Dénia i la de València.

Al llarg d’aquest segles, la majoria de la población cristiana (mossàrabs)es va convertir al’islam (muladís) i va adoptar la forma de vida pròpies de la societat islàmica es van instal·lar molts musulmans i berbes a Sarq Al-Andalus.

Durant uns cinc segles, SarqAl-Andalus va estar integrada al món islàmic, fins que, a la primeria del segle XIII, es va produir la conquista catalana .


(1.2) Una agricultura de regadiu molt rica


Per eldomini musulmà l’agricultura valenciana va experimentar un gran desenvolupament . En la costa es va dessecar i cultivar terres d’aiguamoll i a les zones de muntanya es van colonitzarterres deshabitades .

Els llauradors vivien en petites alqueries disperses pel litoral .

Els musulmans vam millorar les alqueries en el sistema de captación ,emmagatzemament i transport d’aigua per mitjà de la construcció d’un gran nombre de séquies.

Els Tribunal de les Aigües eren persones que resolvien els conflictos que generava elrepartiment de l’aigua entre la comunitat de regants.

Els musulmans van introduir en la Nostra terra cultius de regadiu nous , com l’arròs, la toronja, la morera, el cànem i el safrà.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Regnes Hispànics en la edat mitjana
  • L edat mitjana
  • EL CATAL A L EDAT MITJANA XIII XIV XV
  • Edat Mitjana
  • La Edat Mitjana
  • Edat Mitjana
  • Edat Mitjana
  • Histria De La Baixa Edat Mitjana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS