Electrònica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8179 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Departament d’Educació IES Josep Vallverdú Les Borges Blanques DEPT. TECNOLOGIA

ELECTRÒNICA ANALÒGICA .............................................................................................. 3 1. INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA ................................................................................ 3 1.1. DEFINICIÓ.................................................................................................................... 4 1.2. FEM UNA D’HISTÒRIA ..................................................................................................... 4 2 .EL CORRENT ELÈCTRIC ................................................................................................ 6 2.1 CORRENT ALTERN......................................................................................................... 7 2.1.1. Paràmetres del corrent altern sinusoïdal .............................................................. 8 2.2 CORRENT CONTINU ......................................................................................................10 3. COMPONENTS ELECTRÒNICS BÀSICS .......................................................................10 3.1. DEFINICIÓ ICLASSIFICACIÓ ...........................................................................................10 3.2. COMPONENTS ELECTRÒNICS PASSIUS ..........................................................................12
http://phobos.xtec.cat/ies-josepvallverdu http://www.xtec.cat/~fsolans Espai MOODLE Pàgina Web

3.2.1.Resistors.............................................................................................................13 3.2.2. Condensadors ....................................................................................................19 3.2.3. Bobines...............................................................................................................25 3.2.4. Relés.................................................................................................................25 3.3. COMPONENTS ELECTRÒNICS ACTIUS ............................................................................28 3.3.1. El díode ..............................................................................................................28 3.3.1.2 El díode LED.....................................................................................................30 3.3.2. Eltransistor .........................................................................................................31 4. MUNTATGES ELECTRÒNICS BÀSICS ..........................................................................36 4.1 CIRCUITS AMB TRANSISTOR EN COMMUTACIÓ / MODE LINEAL ...........................................36 4.2 TEMPORITZADORS........................................................................................................37 4.3 REGULADOR BÀSIC DE LLUM ..........................................................................................37 5. EL CIRCUIT INTEGRAT ..................................................................................................38 TIPUS DE CIRCUITSINTEGRATS............................................................................................39 Analògics o lineals ................................................................................................39 ELECTRÒNICA DIGITAL ....................................................................................................41 1. SISTEMES DIGITALS ......................................................................................................42 1.1 DEFINICIÓ....................................................................................................................42 1.2 TIPUS DE SISTEMES DIGITALS ........................................................................................43 1.3. COMPARACIÓ ENTRE SISTEMA DIGITAL I SISTEMA ANALÒGIC ...........................................43

Pàgina 1

Departament d’Educació IES Josep...
tracking img