Els problemes filosofics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (490 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El Problema Filosòfic De L'origen De Tot

• L’origen de les coses va ser un dels primers problemas en que els filosofs es van aturar a pensar. Per això buscaran quin és el principi del món, allòque el va crear, la ultima causa coneguda. Aquest problema significa que, de la totalitat de coses del món, pot ser tot derivi d’una mateixa cosa.

• La necessitat de pensar en que tot pot venird’una sola cosa es va relacionar amb trobar un fonament a totes les coses. Aquestes no són per què sí, hi ha d’haver alguna cosa d’allà on surtin, alguna cosa qe els hi dongui significat.

El Problema DeLa Veritat

• Una altra cosa que es vol resoldre la Filosofia, és la recerca de la veritat. Tots els filòsofs volen trobar la veritat de les coses, veritat que hem construit nosltres a traves delspostres pensaments.

El Problema Filosòfic Del Coneixement

• Una de les preguntes més importants que s’han fet els filosofs durant la historia és la de “Com coneixem les coses?”.

• Uns pensenque tot allò que coneixem ha d’entrar primer pels sentits, pel gust, l’oïda, l’ofacte, la vista, etc. És a dir, que sabem que això és una finestra perquè la veiem, ja n’havíem vist abans i ara lasabem reconèixer.
• Una altre possible resposta que s’han plantejat alguns filòsofs es la que per conèixer aquesta finestra que deia abans és necessari que nosaltres ja tinguem un concepte format definestra.

El Problema De L'ànima I El Cos

• La qüestió clau és la de si l'ànima existeix o no.
• Els que afirmen l'existència de l'ànima han de determinar quina relació té amb el cos, i què ésel cos. Durant molts anys s’ha buscat una solució però no ha estat ni fàcil ni han sigut gaire convincent les respostes donades al llarg dels segles; a més a més hi ha moltes teories.


El ProblemaRaó-Fe

• Un tema Molt important sobretot durant l’Edat Mitjana va ser la contraposició entre raó i/o fe.
• Hi ha hagut filòsofs que s’han passat la seva vida defensant l’existència de déu i...
tracking img