Estudi de vivenda en clima càlid sec

Páginas: 5 (1078 palabras) Publicado: 5 de enero de 2011
estudis previs
objectius – estratègies - informació
             

Instal.lacions 
Objetivos y estrategias
  INSTAL.LACIONS INTEGRADES CURS 2009-2010 ASSIGNATURA TRONCAL CURS SEGON AS AT EE ARQUITECTURA URL LA SALLE TREBALL PRACTIC T1 OBJECTIUS.
Es tracta de l’aplicació en un cas pràctic dels coneixements impartits durant el primer bloc temàtic consistents en l’estudi de lescaracterístiques climàtiques d’un emplaçament concret ( temperatures, vents , humitats ,radiació solar, ombres etc..) en l’estudi de l’emplaçament per assolir el millor aprofitament energètic i en la organització espacial i la definició constructiva com a elements per a l’optimització del funcionament ambiental de l’espai projectat. PROGRAMA Els alumnes hauran de projectar un espai per al seu professor depràctiques (arquitecte), format per un espai de 60m2 a 70m2 i a on es puguin desenvolupar les següents activitats: Estudi, on es puguin desenvolupar les activitats pròpies d’un estudi d’arquitectes, i on es disposi de: taula equipada amb ordinador, Taula per dibuixar a mà alçada i paralex, Prestatgeria- biblioteca. Habitatge, equipat amb : una zona d’estar i descans (sofá i llit doble), cuina complerta(frigorífic, cuina, aigüera, espai de treball), rebost, sala de bany ( wc, rentamans i dutxa). L’alçada serà lliure, i s’admeten diferents nivells, la suma total dels quals no superarà els 70 m2 màxims permesos. Els patis no computaran com a superfície construida. EMPLAÇAMENT El treball s’ubicarà en un dels emplaçaments corresponent a tres climes concrets de l’àrea mediterrània ( el Càlid Sec, ElCàlid Humit , El Clima fred ) . El professor de pràctiques decidirà el clima corresponent a cada grup per al desenvolupament del treball. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL El treball es desenvoluparà i corretgirà al llarg de les classes pràctiques i haurà de contenir la següent informació: 1, Estudi del clima. Definició dels valors climàtics principals. 2. Definició de l’emplaçament amb indicació delsfactors climàtics que intervenen ( radiació solar, ombres , vents dominants , vistes etc..) 3. Definició constructiva de l’espai amb indicació del tipus de tancaments , dels materials, obertures i proteccions etc. 4. Definició energètica amb explicació gràfica i comentaris escrits del comportament Dia-Nit , a l’hivern i a l’estiu. Caldrà fer l’estudi del balanç energètic, degut als guanys i/opèrdues per transmissió i als guanys per radiació a l’hivern i a l’estiu i corresponent a un element singular del projecte (a determinar pel professor). 5. Documentació gràfica, plànols de plantes, seccions i alçats necessaris per la comprensió del treball. 6. Maqueta del treball a escala 1:50. (adjuntar en el treball les fotografies de la mateixa) El treball no es considera complert si no es presenteni/o treballen els punts anteriors. FORMAT D ‘ENTREGA La documentació es presentarà en format DIN A3 apaïsat. En la portada haurà de constar el núm. de Grup i el nom del professor de pràctiques. 

 

OBJETIVOS
Verano: Reducir el calor interior mediante mediante aire proviniente de microclima. Protección de la radiación mediante pérgola de vegetación. Facilitar las pérdidas de radiación.Potenciar evaporación y humidificación. Agua para disminuir calor (no recuerdo el nombre) Aislamiento general del edificio con material aislante. Captación de radiación solar. orientación E-SE. Reducir pérdidas por evaporación y ventilación.

Invierno:

ESTRATEGIAS (URBANÍSTICAS Y ARQUITECTURA) Estrategias de emplazamiento (implantación) en el territorio:

Orientación E-SE (radiación solarmatinal). Aprovechar vientos, sombras, presencia de humedad, brisas suaves para reducir calor interno en verano. pasillo lateral. Buscar exposición a los vientos. propiciar el movimiento de aires.

Estrategias de asentamiento en el terreno: Estrategias de agrupación:

Microclimas propios (patios). Sombras.

Construcciones agrupadas (sombras proyectadas y pérdidas de calor sin ganancias por...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • el clima calido
  • clima calido
  • Diseño Bioclimatico Clima cálido-seco
  • el clima seco
  • Selvas calido-secas
  • ESTANQUES DE AGUA, PARA CLIMA CALIDO-SECO
  • Pastos clima cálido
  • Cultivo de clima calido

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS