Ffía

Páginas: 50 (12413 palabras) Publicado: 25 de abril de 2011
HISTORIA DA FILOSOFÍA

TEMA 1. FILOSOFÍA ANTIGA (I). PLATÓN

TEMA 2. FILOSOFÍA ANTIGA (II). ARISTÓTELES

TEMA 3. FILOSOFÍA MEDIEVAL. AGOSTIÑO E TOMÉ

TEMA 4. FILOSOFÍA MODERNA (I). DESCARTES,
LOCKE E HUME

TEMA 5. FILOSOFÍA MODERNA (II). KANT

TEMA 6. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (I). MARX

TEMA 7. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (II).
NIETZSCHE

TEMA 1: A FILOSOFÍA ANTIGA (I ) . PLATÓN.I. INTERPRETACIÓN. MARCO HISTÓRICO E CONCEPTUAL
1. A formación das polis gregas.
2. Antecedentes presocráticos: Heráclito, Parménides e Anaxágoras.
3. Os sofistas e Sócrates.

II. COMPRENSIÓN.
1. A teoría platónica das ideas.
1.1.O mundo sensible e o mundo inteligible.
1.2. Graos de coñecemento.
2. A concepción política de Platón.
2.1 A antropología platónica
2.2 Vinculación da almaá cidade.

I.- INTERPRETACIÓN. MARCO HISTÓRICO E CONCEPTUAL.
1.- A FORMACIÓN DAS POLIS GREGAS
As polis gregas ou cidades-estado constituen a institución fundamental para os antigos gregos. Así é, elas representaban o centro político-cultural da antiga sociedade grega. Aínda máis, podemos afirmar con rotundidade que o grego antigo, ainda grego (membro da Hélade), era ante todo CIDADÁN, membro epartícipe dos destinos da polis que o vira nacer.
¿Cando xurdíu a polis grega? ¿Que señas a caracterizan? ¿Había moitas? ¿Eran grandes en extensión? ¿Mantíñan boas relacións entre elas? ¿Practicaban a mesma forma de goberno? ¿Compartían a mesma educación e cultura? … e ¿Que teñen que ver cos filósofos, é decir, ca nosa asignatura? Vexámolo.
ooOoo
Na chamada Época Escura (1200 A.C.-800 A.C.) daGrecia Antiga, a sociedade grega configúrase baixo os OIKOS ou GENOS –unha especie de clans familiares dirixidos por un xefe de familia ou BASILEUS- , que representan o precedente da polis. Efectivamente, as polis gregas resultan das agrupacións de oikos por motivos fundamentalmente defensivos. Este acontecemento ten lugar na Época Arcaica (800 A.C.- 500A.C.), o período inmediatamente posterior–como podemos deducir a tenor dos datos- á Época Escura. Así, no Período Arcaico, a Antiga Grecia vaisenos amosar como un escenario salpicado de 5000 polis. A partir de ahí, elas van configurar a Hélade, ata o seu declive definitivo no século I A.C., cando Grecia conquistada por Roma, pasa a ser provincia romana. Pero, xa antes, comeza a decadencia da polis: a hostilidade e competencia entre elas seráun bo caldo de cultivo para o seu declive. Un caso paradigmático é o das Guerras do Peloponeso (431-404) entre Atenas (e as súas polis aliadas) e Esparta (e as súas polis aliadas). A ata o de agora invicta e cultivada Atenas foi vencida nesas guerras pola fortemente militarizada e “inculta” Esparta. Foi un toque de “morte” a Atenas: perdeu a sua hexemonía e quedou moi debilitada. O que se chegoua traducir co tempo no declive non só de Atenas senón tamén de Grecia.
ooOoo
O tamaño das polis non era moi extenso, das máis extensas era Atenas con 2700 Kms2. de superficie e entre as máis reducidas, as catro polis da illa de Ceos con 750Kms2. Dise que o tamaño das mesmas en grande medida ven dado pola xeografía de Grecia. O seu relieve é montañoso e as montañas rodean a modo de “murallas”naturais vales e colinas onde se asentan as cidades e agricultura.
ooOoo
Pero ¿Que é unha polis?
 Estructura das polis.
_ O seu centro de actividade político-administrativa, religiosa, comercial e cultural era a ACRÓPOLIS, unha colina elevada da cidade. Ahí, nas acrópolis atopámonos cos edificios político-administrativos, religiosos (o templo), … e a ÁGORA, espazo aberto ou praza pública,adicada, por un lado , ó mercado e comercio (negocio) ; e, por outro, ó DIÁLOGO (ocio).
_ Ó baixar das acrópolis e alonxándonos dela, iríamos pouco a pouco atopándonos cos terreos de cultivo (moitas oliveiras, figueiras, … e outros productos mediterráneos). Deles, abastecíase a cidade.
_ Por último, xa na súa periferia , veríamos os recintos amurallados a modo de barreiras defensivas en tempos de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Neo-Ffi
  • Ffia
  • ffia mitos y logos
  • Ffia Gu A De Estudio Unidad I
  • tratado ffia antigua
  • test neo ffi
  • Informe De La Personalidad. Test Neo-Ffi
  • Ffi ped 1 uned 2011

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS