Filòsofs més destacats

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1026 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Autor: Plató (427-347aC)
Època: Antiga
Corrent: platonisme

Autor: Aristòtil (384-322aC)
Època: Antiga
Corrent: aristotelisme

Va ser deixeble de Sòcrates i va exercir de mestre a Aristòtil.
Plató sempre escrivia en forma de diàlegs que prenien com a protagonista Sòcrates, el qual manté en peu una pregunta. L’objectiu de la pregunta és marcar una distancia entre les coses amb lesque topem i diem, per exemple, que són justes, o bones, o belles, i per altra banda la justícia, el bé i la bellesa com a tals. És a dir, allò en virtut del qual totes les coses bones són bones, …
Les principals obres de Plató són: El Banquet, El Fedó, La República i El Perímedes.

Alumne de Plató, va influenciar a la major part de la filosofia de l’islam, del cristianisme, la occidental i laciència en general.
Aristòtil representa la culminació de la filosofia grega i l’origen de la majoria de problemàtiques del saber occidental posterior. Va dividir la filosofia en diverses ciències i va utilitzar paraules que posteriorment van esdevenir termes tècnics. D’ Aristòtil va sorgir la gramàtica, la lògica, la metafísica,… i termes com ara substància i accidents, matèria i forma,… S’hapogut conèixer gran part de la seva producció, sobretot en forma de notes de classe impartides al Liceu, la seva escola.
Les seves principals obres són: Ètica a Nicòmac, Retòrica i Poètica, Constitució d’Atenes i Categories.

Autor: René Descartes (1596-1650)
Època: Moderna
Corrent: Cartesianisme, racionalisme

Autor: Immanuel Kant (1724-1804)
Època: Moderna
Corrent: il·lustracióInfluenciat per Plató, Aristòtil i St. Tomàs d’Aquino, entre d’altres, va influenciar a Spinoza, Pascal, Kant, …
Descartes és considerat el pare de la filosofia moderna i iniciador del racionalisme. La seva filosofia mostra un rebuig envers la filosofia escolàstica i l’aristotelisme, i alhora presenta un mètode deductiu de raonar, essencialment matemàtic, els punts del mètode són:
* Intuïció* Deducció
* Enumeració o inducció
* Memòria o recompte
Segons Descartes, el dubte porta a la consciència de pensar, raó per la qual va afirmar: “penso, per tant existeixo”.
Les principals obres de Descartes són: El discurs del mètode i Meditacions Metafísiques.

Influenciat per tots els filòsofs anteriors a excepció dels escolàstics. Va influenciar a la gran majoria dels filòsofsposteriors.
Kant va superar l’oposició entre racionalisme i empirisme. La seva obra es centra en la Crítica de la raó pura, la Crítica de la raó pràctica i la Crítica del judici. Kant també tracta la filosofia transcendental com la filosofia que pretén saber “només si és en principi possible alguna cosa semblant a la metafísica”. Alhora afirmava que no és l’enteniment qui es deixa governar pelsobjectes, sinó que els objectes se sotmeten a les lleis del coneixement, això va ser anomenat “gir copernicà”, ja que va ser una perspectiva totalment nova. Això provoca que Kant marqués un abans i un després en la filosofia.
Les principals obres de Kant són: la Crítica de la raó pura, la Crítica de la raó pràctica i la Crítica del judici.

Autor: Hegel (1770-1831)
Època: moderna
Corrent:idealisme alemany

Autor: Marx (1818-1883)
Època: moderna
Corrent: idealisme alemany

Influenciat per Aristòtil, Epicur, Hegel, Smith, … va servir d’exemple per a Weber, Mao Zedong, Ernesto Guevara, Hugo Chavez, …
L’obra de Hegel és la culminació de la filosofia moderna I va condicionar la filosofia posterior. Hegel introdueix la dimensió històrica, per això el seu sistema reelaborà tota latradició metafísica i religiosa d’occident. També considera el món com una evolució cap a una racionalitat creixent.
Les seves principals obres són: Fenomenologia de l’esperit, Ciència de la lògica i Enciclopèdia de les ciències fisiològiques en compedi.

Influenciat per Epicur, Aristòtil, Hegel, Smith, Babeuf, … va servir d’exemple a grans líders comunistes com Lenin, Mao Zedong, Fidel...
tracking img