Filo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (280 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Segona part:

Exercici 1:

a) Els humans tenen la mateixa diginitat perque Deu els ha fet a imatge seva:
Cristianisme
b ) L’anima es material, estaformada d’atoms: epicur
c) Déu ha fet l’home de manera que és l’únic que pot decidir com vol viure i com vol arribar a ser: el que arribi a ser depèn de la sevavoluntad: Descartes.
d) L’ànima és la forma del cos, i no pot existir sense el cos: Aristòtil.
e) L’ànima és una espuria del foc central o ànima de l’univers: Zenóde Citium(estoicismo).
f) L’ànima és un substància diferent i independent del cos, que ha exixtit abans d’aquesta vida, i que s’encarnarà en diversos cosos abansde purificar-se definitivament: Plató.

Exercici 2:

1.Explica les ideees principals del text: de que parla?; quina tesi defensa?; Acaba d’explicar les ideesdel text exposant-les en relació amb la tesi.
2. Explica que afirma Plató de l’èsser humà, de l’ànima i de les seves parts.
3. Compara el concepte d’home queapareéis implícit al text amb una altra idea d’home tot assenyalant-ne les semblantes i les diferències.
4. Et semblen encertades les ideees de Plató umà i l’ànima?

Exercici 3 :

Primera part :

1. Pel que fa al concepte d’home, Plató seguéis les idees de:
2. L’home és constituït per dos elements perquè…
3. De quintipus és la relació entre l’ànima i el cos?
4. Cos i ànima funcionen com:
5. Per Plató, l’home és essencialment:
6. segons el mite del carro alat, l’ànimaconsta de:
7. Existeix alguna jerarquia natural entre els principis anímics?
8. En el nivell individual i en el social, Plató troba quatre virtuds morals fonamentals:
tracking img