Filosofia apunts

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 31 (7536 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FILOSOFIA

TEMA 1:QUÈ ÉS LA FILOSOFIA?

Definició:És una disciplina amb la qual,per mitjà de la lògica i el raonament,es tracta de donar una explicació dels coneixements i del llaç que ocupa l’home en la naturalesa.

Definició 2:L’estudi dels conceptes i principis més fonamentals i generals relacionats amb el pensament,l’acció i la realitat.

BRANQUES DE LA FILOSOFIA.
[pic]
-Ética:Refelexiona sobre la dimensió moral (les bones vs. males persones).

-Es considera el terme “virtut”,la correció moral de la conducta.
-Es medeixen els valors (principis que tenim en compte per actuar)i els valors morals.
-Universalitat/Relativisme: Hi ha uns valors correctes universalment acceptats,o són els valors relatius per cada persona i paradigme?

[pic]

-Metafísica: Vé del grec “meta”i “físika” i és la filosofia que estudia què és la realitat.
-En aquesta branca es fa la distinció entre substància i accident.
• Substància: Tot alló que hi ha de ser en un terme perque si no hi fos,parlariem d’un altre cosa.
• Accident:Altres coses que poden estar o no estar en un terme,però que no influeix directament en ell.
• EXEMPLE: Una cadira té com asubstància que un s’hi pot asseure asobre i com a accident la forma,el color,el nombre de potes...

[pic]
-Epistemologia:Estudia les bases del coneixement, reflexiona sobre la raó(pensar,lógica),el sentit i la veritat.Aquesta filosofia intenta esbrinar fins a on podem arribar amb el coneixement.

[pic]

-Lógica:Estudia les formes del raonament tant per dedució com per indució.
•Dedució: Tot ésser viu és mortal.Jo sóc un ésser viu,per tant sóc mortal.
• Indució: Totes les persones que conec són mortals,per tant totes les persones del món ho són.

[pic]

-Política: És la filosofia que estudia els sistemes polítics, és a dir, les formes de governar i els governs. Es reflexiona sobre la justícia(que es valori bé un fet,un esforç) i les lleis.

[pic]

-Estética:Estudia els criteris de bellesa: “aixó m’agrada,aixó no” i l’evolució d’aquestes (per qué existeixen aquests criteris i per qué van canviant).

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA.

Filosofia Antiga.(S.VI a V d.C)

-Naixement de la filosofia i les ciéncies a Grècia.
-Filòsofs presocràtics, Sòcrates, Plató, Aristótil.
-Temes: L’univers,El coneixement, L’ètica.

[pic] [pic] [pic]Sòcrates Plató Aristòtil

Filosofia Medieval.(S.VI a XIV)

-Gran importància a les religions(cristiana i musulmana)
-Temes: La fe vs. la raó, la demostració de l’existència de Déu.
-Agustí, Tomàs d’Aquino,Guillem d’Occam...

[pic] [pic]

Guillem d’Occam Tomás d’Aquino

FilosofiaModerna.(S.XVI a XVIII)

• Filosofia del Renaixement
Nous temes,nova actitud davant la fe.
Revolució científica: Copèrnic, Galileu,Kepler
• Filosofia del Racionalisme
Descartes: “Cogito ergo sum”. Fe total en la raó humana.
• Filosofia de l’Empirisme
David Hume, Kant.

Filosofia Contemporània

-Karl Marx,Mill,Nietzsche-Temes:Política,religió,la morot de l’èsser humà

TEMA 2: L’ÈSSER HUMÀ:NATURALES I CULTURA.

[pic]

LA CULTURA.

És el que ens defineix com a espècie i que aprenem al llarg del temps i no és genètic o biológic.

Ex: Estructures socials i polítiques, llenguatge,art,formes de viure…

• Transmissió o herència de la cultura

Existeixen dues classes d’herència:

-Biològia: Transmissió d’informaciógenètica,no només la tenen els humans.
-Cultural: Forma de transmissió només humana.Es transmet l’informació per mitjà de:
- Ensenyament i aprenentatge
- L’imitació
- Mitjans de comunicació

La transmissió cultural és acumulativa, és a dir, que les experiències es transmeten acumulativament d’una generació a un altre. Aquesta característia és pròpia dels humans,ja que els animals...
tracking img