Filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (833 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pautes per a elaborar el comentari del text “Qué es la Ilustración” d’Immanuel Kant.

ABANS DE RES: 1). Vull un comentari personal. El següents apartats i les preguntes són només un guió perquèpugueu saber per on tirar. No heu de respondre les preguntes una per una. Són una pauta, un fil conductor. 2). El comentari vos ho heu de “currar”. Heu d’ampliar la informació, cercar més enllà del texti en la darrera part, ser crítics i aportar idees pròpies.

a). Explica quin és el tema del text i introdueix breument l’autor, (Kant), i l’època, (la Il·lustració). D’això se’n diu contextualitzar.Es tracta de saber de què parlam i on som. b). Resumeix les idees principals del text. El resum del text no té perquè ser molt llarg i ens serveix per a saber que ens diu l’autor abans de fer elnostre comentari. c). Una vegada resumit el text, defineix la terminologia principal. En aquest cas hauries d’explicar el significat de la paraula Il·lustració i el que signifiquen per als Il·lustratsparaules com “llibertat”, “raó”, “progrés”... d). Fixa’t ara en l’estructura. Quantes parts pots distingir en el text? Des d’on fins a on creus que va cada una? Quina és la idea principal a cada part?Quins recursos empra l’autor per a fer-nos arribar aquesta idea? (Símil de “la minoria d’edat”, exemples com el de l’oficial i el soldat, etc...) Normalment en un comentari filosòfic, la part formal ésmenys important que el contingut, però és necessari comentar-la. e). Ara entram ja a comentar el text filosòficament. Mira de respondre les preguntes següents: *Què vol dir la frase “La Ilustración esla salida del hombre de su minoría de edad”? Per què diu Kant que el culpable és l’home? Què vol dir “sapere aude” ? Saps si més pensadors il.lustrats pensaven com Kant? *Reflexiona sobre la frase“Después de haber atontado sus andaderas de reses domesticadas, de modo que estas pacíficas criaturas no osan dar un solo paso fuera de las andaderas en que están metidas, les mostraron el riesgo que...
tracking img