Fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (574 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Jordi Llopart

Practica Física

Objectiu:

L’objectiu que volem assolir és la determinació la força contra electromotriu i resistència d’un motor mitjançant una gràfica perquè en determini larecta de mínims quadrats.

Teoria:

Per mantenir un corrent elèctric per un conductor cal mantenir entre els seus extrems una diferència de potencial. Això exigeix un consum d'energia, la qual essubministrada pel generador.
Un generador és un dispositiu capaç de transformar qualsevol tipus d'energia no elèctrica en energia elèctrica i subministrar-la a les càrregues que el travessen.
Lespiles, bateries i dinamos són generadors. En les piles i bateries es transforma energia química en energia elèctrica i en les dinamos es transforma energia mecànica en energia elèctrica.
Els pols oborns són els punts pels que el generador s'uneix al circuit exterior, un és el pol positiu o de major potencial i l'altra és el negatiu o de menor potencial.
El símbol del generador és:
 
|[pic]|

El born llarg és el pol positiu i el curt el negatiu.
El corrent circula del pol positiu al negatiu, aquest sentit és convencional ja que el moviment electrònic és el contrari, és a dirdel pol negatiu al positiu.
Experimentalment es comprova que tot generador s'escalfa en travessar-lo un corrent, la qual cosa demostra, d'acord amb la llei de Joule, que ofereix resistència al pasdel corrent. Aquesta resistència característica de cada generador s'anomena resistència interna i s'indica amb la lletra r.
Els receptors són aparells que transformen l'energia elèctrica en un altretipus d'energia. Per exemple els motors, que transformen energia elèctrica en energia mecànica.
Aquests també s'escalfen, el que posa de manifest que tenen una resistència interna característica.Aquesta resistència interna s'indica amb la lletra r'.
El símbol d'un receptor és: 
|[pic] |

La força contraelectromotriu (fcem) d'un receptor és la quantitat de Joules que subministra (en...
tracking img