Fonaments del so

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (404 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. El so. Fonaments
§ Introducció i paràmetres del so
– El so com a vibració que es propaga a través de l’espai – Ona sonora, forma d’ona i cicle – El so ve definit per dos conceptes: à Freqüència(Herzos o cicles per segon, Hz) Espectre audible à dels 20Hz als 20kHz à Amplitut, en deciBels (dB) - Percepció subjectiva del so - Concepte de soroll - Concepte de to
Sistemes d’Audio Digital –Prof. Marc Vaillo - Universitat de Vic

1

Fonaments (2)
§ L’Audio digital
– – – – Audio analògic vs. audio digital Conversió de l’audio (codificació A/D i D/A), códecs Sistema binari (bits): zerosi uns Criteris de codificació: à Velocitat de mostreig (kHz) de 11.05 a 192kHz à Ressolució (bits): 8, 16, 20, 24 ó 32 § Estandar CD Audio: 44.1kHz a 16 Bits en dos canals § Formats i suports: CD,DVDs, DVD-Audio, audio MPEG... – Velocitat de bits (kbps) – Rang dinàmic (en dBs) – Relació senyal-soroll

Sistemes d’Audio Digital – Universitat de Vic

2

Fonaments (3)
§ Avantatges de l’audiodigital
§ Major rang dinàmic à Audio digital a 16-bits pot arribar a 90dB à Els millors sistemes analògics no passen dels 80dB à Molta importància en la música clàssica (més diferència dinàmica) §Millor resistència al soroll à Analògic capta la estàtica i el murmuri electromagnètic à La conversió digital no afegeix cap soroll prèviament inexistent § Còpies perfectes à Permet la còpia sensepèrdua entre dispositius digitals à En cada generació de còpia analògica es perd informació i s’afegeix soroll (-3dBs per còpia) à El procés és més ràpid (no és a temps real)
Sistemes d’Audio Digital –Universitat de Vic

3

Fonaments (4)
§ Avantatges de l’audio digital (cont.)
§ Correcció d’errors per a compensar el desgast
à Sistemes digitals inclouen un corrector d’errors (CD, DAT) à Si peruna rascada perdem uns bits, aquest corrector reprodueix el senyal sense alteració à Normalment s’usa un 25% del total del CD en dades de correcció à D’aquesta manera s’eviten els clics i cruixits...