Geologia, meteorización

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1715 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Bloque I:Axentes xeolóxicos externos

Introducción.
a)Tema I/A meteorización.
b)Meteorización
1)Definición
2)Tipos
a)Mecánica
1)Definición
2)Alta montaña
3)Desertos
b)Química
1)Definición
2)Oxidación
3)Hidratación
c)Seres vivos
1)Definición
2)Acción mecánica
3)Acción química

1)introduccionos axentes xeoloxicoexternos son os encargados da destrucción do terreo,tendendo a alisar a superficie terrestre en contra dos axentes xeiolóxicos internos que contraen o relevo como por exemplo os volcáns,terremotos etc. Dentro dos axentes xeiolóxicos externos temos o vento,a nece,o mar etc

a)Meteorización:

1)Definición:A meteorización é a acción xeolóxica da atmosfera e dos seres vivos que tenden adestruir o relevo.

2)Tipos:

a)Mecánica:

1) definición: a meteorización mecánica é a producida polos cambios de temperatura e nisto ten moirta importancia nas zonas de alta montaña e nos desertos.
2) Tipos:

1)Alta montaña:Durante o día a temperatura pode superar os 0º polo que a auga fíltrase nas gretas das rocas e pola noite a temperatúra éinferior aos 0º polo que a auga conxélase e como o xeo ocupa máis volumen rempe as rochas, o resto de rochas caen polas ladeiras acumulándose formando os canchais ou pedrerías(xelifracción)

2)Desertos: nos desertor durante o día a temperatura pode superar os 60º e pola noite ao non existir nuves a calor pérlese no espazo baixando a temperatura aos 0º. O calor dilata e o fríocontrae e este proceso repetido durante moitas veces produce a roptura das rochas(disgregación) e por iso nos desertos hai tanta area.

b)Química:

1)Definicion: a química está producida polos gases que contén a atmosfera como son a auga,osíxeno e CO2.

2)Oxidación: é producida polo osíxeno da atmosfera que afecta sobre todo aos minerais que conteñen ferro.3)Hidratación: existen alfunhos materiais como por exemplo as arxilas que poden empaparse de auga aumentando moito o seu volumen polo que son moi perigosas sobre todo a construcción xa que poden provocar caidas de carreteiras,Pontes etc.

4)Carbonatación: a auga da choiva cargada con CO2 pode disolver a caliza originando os paisaxes cársticos.

5)Hidrolese: existen moitosminerais que coa auga pódense hidrolizar separándose os seus componentes producíndose a súa roptura.

c)Seres vivos:
1)Os seres vivos tamén se encargan de destruir o relevo snedo hoxe en día o home o maior responsable.
2)Acción mecánica: realizana sobre todo as raices das plantas que se introducen polas gretas das rocas producindo a súa roptura. E tamén a realizan os organismos zapadoresque son os que viven escabando galerías como topos,coellos,lombrices etc

3)Química: realizana sobre todo os organismos descompoñedores (bacterias e fungos) que transforman a materia orgánica morta en materia inorgánica pola que poda ser asimilada polas prantas.

Tema II Acción das augas salvaxes ou de enxurrada

1)Definición
2)Acción xeolóxica
a) Introducción
b)Terreos brandosc)Terreos duros

1)As augas salvaxes son aquelas que non teñen cauce fixo, e o seu caudal depende das precipitacións, asi por exemplo Galicia son máis abundantes.

a) Introducción: a acción xeolóxica é moi intensa. Son moi destructivas xa que o ir por onde queren van arrastrando materiais collendo cada vez máis forza e son as responsables da destrucción de moitos pobos.
b)En terreosbrandos as augas arrastran os materiais máis finos originando pequenos vales en forma de V chamdos cárcabas ou cavorcos.
c)Terreos duros: en terreos duros arrastra os materiais máis brandos deixando os duros que poden quedar facendo unha especie de cheminea chamada chemineas de fadas.
En terreos moito máis duros fai sucos dando un aspecto de ruina antiga como ocorre na chamada cidade...
tracking img