Hábitos alimentarios de los adolescentes

Páginas: 44 (10798 palabras) Publicado: 8 de noviembre de 2011
|Introducció |

Aquest treball planteja diferents variables estudiables que gràcies a elles arribarem a una sèrie de conclusions mitjançant les quals sabrem si realment els adolescents d'avui en dia tenen una bona alimentació i potser el més important, uns bons hàbitsalimentaris.
El mètode utilitzat per l'anàlisi ha estat l'enquesta, la qual posteriorment ha estat buidada i estudiada. D'aquí podrien sorgir quantitat d'estudis, per això, s'han hagut d'escollir els que per mi són els deu temes més importants.
El treball s'estructurarà en diferents parts.
La primera constarà del plantejament de les idees i hipotesis del treball i seguidament,hi ha la contextualització, és a dir, com es troben els hàbits alimentaris dels joves d'avui en dia; després, com ja s'ha esmentat anteriorment, hi haurà l'estudi, mitjançant l'anàlisi i les dades obtingudes, de les deu possibles variables extretes de les enquestes i finalment les seves respectives conclusions.

|Plantejament|

El treball de recerca que es presenta a continuació té a veure amb l'alimentació i els hàbits alimentaris dels adolescents en edat escolar, ja que, és en aquesta etapa quan tots els condicionaments ambientals, familiars, culturals i familiars, exerceixen tota la seva influència i participen en la definició de la personalitat alimentaria.Últimament també hem de considerar com a factor que condiciona els hàbits alimentaris la publicitat i el marketing que ofereixen una visió diferent del que és la societat tradicional.
Potser la disminució dels bons hàbits alimentaris entre les persones té a veure amb les dures exigències laborals de la societat moderna que cada cop més s'estan implantant en els diferent llocs de treball i queporta com a conseqüència la poca estona i la pressa per menjar, per això, freqüentment acudim a un plat preparat o a plats d'elaboració ràpida. Aquest factor sobretot s'ha produït amb la intoducció de la dona al món del treball i ha generat una sèrie de conflictes que han portat a deixar els fills amb els avis o els cangurs. D'aquesta manera no hi ha un control dels hàbits alimentaris.D'altra banda una altre de les hipòtesis que plantejo és la de l'augment de la vida sedentària, cada cop són més els infants i adolescents que passen moltes hores davant l'ordinador, la videoconsoles i la televisió. Això passa a causa de la no presència de l'adult durant les hores de lleure de la criatura, ja que no hi ha ningú imposant una sèrie de normes o regles. A més els berenars adequats essubstiuteixen per llaminadures o snacks.
A més molts estudis conclouen que molts dels adolescents que tenen un índex de sobrepès durant la seva joventut, a la seva etapa adulta també patiran aquest tipus de transtorn. Per això vull comprovar si realment hi ha molts alumnes que es considerin amb sobrepès.
Els canvis d'hàbits alimentaris de la societat també podrien anar lligats al consumd'alcohol i drogues i a la influència de la publicitat o la moda.

Encara que últimament hi ha una consienciació de la necessitat dels bons hàbits alimentaris, sobretot pel que fa als joves. Els bons hàbits els coneixen tots els joves però a l'hora de practicar-los no tots els posen en funcionament. Fins i tot, coneixen els diferents continguts en calories, proteïnes, minerals i vitamines is'han generalitzat els aspectes de dieta sana o dieta equilibrada. Existeix, doncs, un bon nivell d’educació en alimentació i nutrició en la nostra societat desenvolupada.
Tot això s'aplica sobretot a l'adolescència, un moment en el qual els joves estan plens d'idees contradictòries i volen construïr la seva identitat però no tenen els mitjans suficients.
Aquests adolescents amb l'entrada a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Habitos alimentarios
  • Hábitos alimentarios
  • Los habitos alimentarios
  • hábitos alimentarios
  • Hábitos alimentarios
  • Habitos de los Adolescentes
  • Mejoramiento De Hábitos Alimentarios
  • Hábitos y conductas alimentarias de alumnos de

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS