Història de la psicologia (català)

Páginas: 12 (2996 palabras) Publicado: 14 de octubre de 2010
De Wundt a la Psicoanàlisi: Diferències entorn l’objecte i el mètode de la Psicologia.

Autora: Sandra López Gallego

Índex

1.Introducció
2.Concepció de la ment: diferències i semblances entre W. Wundt i S. Freud.
3.Introspecció i associació lliure: diferents mètodes per accedir al contingut de la ment.
4.Freud: Hipnosi i psicopatologia.
2.Relacions amb la filosofia o mitologiad’ambdues tendències.
3.Conclusions
4.Bibliografia

1. Introducció

Entenem la consciència com el sentiment íntim que ens representa i ens diferència de la resta del món, que té una continuïtat en el temps i que ens possibilita la realització de les funcions mentals necessàries per (sobre)viure en relació amb el nostre entorn.

Com ja hem vist en unitats anteriors, aquest estudicomporta una dificultat envers l’objecte d’estudi que no tenen altres ciències. Aquest inconvenient, fonamental en l’estudi de les funcions mentals i de la consciència en general, havia de ser salvat per poder establir els fonaments d’una psicologia basada en l’estudi científic. Calia doncs, trobar el mètode d’estudi adequat. Aquest va ser l’objectiu que va ocupar als diferents estudiosos de laconsciència de la segona meitat del segle XIX interessats en demostrar el caràcter científic de la Psicologia. Model que, per una altra banda, va ser el que es va imposar a l’època.

Metafísicament, aquesta intimitat de la consciència a la que ens hem referit inicialment, ha facilitat durant segles l’avenç en el coneixement intuïtiu de la ment, però, davant una ciència que vol fonamentar el seu estudien el coneixement científic es fa necessària una garantia metodològica establerta pel mètode científic.

En aquest context d’una necessitat basada en coneixement científic, que donés a la psicologia la solidesa acadèmica adient per tal d’adquirir un estatus científic i la consolidés com una disciplina diferenciada de la resta de ciències, van esdevenir diferents paradigmes simultanis, entre elsquals trobem la psicologia experimental, relacionada amb el naixement formal de la psicologia científica donada la fundació, l’any 1879, del primer laboratori de psicologia experimental fundat en Leipzig a mans de W. M. Wundt, o altres tan controvertits com la psicoanàlisi, esdevinguda a mans de S. Freud (1856-1939) i originàriament influïda pels treballs que el neuròleg francès J. M. Charcot(1825-1893) va portar a terme a l’hospital de Salpêtrière, a París.

1.Concepció de la ment: diferències i semblances entre W. Wundt i S. Freud.


Wundt, abans de fundar a Leipzig (1879) el primer laboratori de psicologia experimental, va treballar durant disset anys a Heidelberg, com ajudant al laboratori de fisiologia experimental sota la direcció de Helmholtz, fet clau perquèdesenvolupés la vocació envers l’experimentació que l’abocarà als orígens de la seva psicologia fisiològica experimental, directament relacionada amb un dels autors treballats en la PAC anterior i el seu àmbit d’estudi: Fechner i la psicofísica.

Wundt abandona definitivament l’interaccionisme per defensar un paral·lelisme psicofísic, pel qual existeix una única experiència que pot ser considerada des dedos punts de vista: l’experiència mediata, és a dir, la que es centra en el fenomen físic prescindint del mental, i l’experiència immediata, que és aquella que es centra en allò mental prescindint d’allò físic. Aquests seran respectivament, segons Wundt, els àmbits d’estudi de la fisiologia i la psicologia.

La seva psicologia fisiològica tindrà per objectiu l’experiència immediata, que enténla consciència com el conjunt d’experiències, sense sofrir cap alteració reflexiva, viscudes per un subjecte. Per realitzar aquest estudi Wundt es recolza en el mètodes propis de les ciències naturals: l’observació i l’experiment.

Per a la realització d’aquest estudi basat en la metodologia descrita, Wundt adopta una visió atomista, heretada de l’empirisme i l’associacionisme britànic,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de la psicologia (catalán)
  • La Psicologia Del Deporte (Catalán)
  • Redacción historia de amor (catalàn)
  • historia del derecho civil catalan
  • Historia De Eslovénia (Catalán)
  • Historia del derecho catalan
  • Pac1 Psicologia Del Desenvolpament I (Català)
  • Resumen de Psicologia e Historia de la psicologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS