Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (441 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs 2010/2011
Història

Dra. Montserrat Carbonell Esteller
Professora Titular del Departament d’Història i Investigacions Econòmiques
Horari d’atenció: Dilluns de 15h-16h, dimecres de 15h a 16hi de 18h a 19h.
Despatx 466, 4ª planta de l’antiga EUEE, Diagonal 696.

Avaluació Única

PROVA 1. Dimecres 29 d’octubre
• Prova escrita (individual) sobre el Bloc 1 (T1aT4) del programa (2punts).
• Es lliurarà un dossier (fet en grup) amb els enunciats i les respostes que s’hagin treballat en tots els tallers setmanals fets. L’elaboració d’aquest dossier es farà en grup.

PROVA2. Dimecres 26 de novembre
• Prova escrita (individual) sobre el Bloc 2 (T5 a T8) del programa (2 punts).

PROVA 3. Es realitzarà al llarg del curs a partir del 29 d’octubre. (2 punts)
•No hi ha prova escrita.
• Exposició (en grup) sobre un aspecte puntual dels Temes del Bloc 2 o Bloc 3 del programa i entrega del treball. (1 punt)
- El tema i l’esquema deltreball s’haurà de parlar prèviament amb la professora a les hores de tutoria.
- El treball s’haurà de presentar per escrit el dia de l’exposició a
classe.- Els grups constituïts poden escollir el tema i la setmana de presentació segons l’ordre d’entrega de la fitxa de constitució del grup a la professora.
- La nota serà la mateixaper els tres integrants del grup.
- En la configuració de la nota es valorarà de la següent manera: un
màxim de 0.5 per la claredat expositiva i l’adequació altemps
disponible; i un màxim de 0.5 pel contingut del treball.
- El divendres 15 d’octubre es constituiran els grups, s’escollirà el
tema del’exposició i el dia.

• Exercici de reflexió en clau històrica. S’ha de respondre la següent pregunta: Quins són els trets definitoris de la teva generació? Per trets definitoris entenem els...
tracking img