Hola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1542 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1ª PART
Després d'estudiar els apunts i visitar la  Presentació sobre el sector terciari, (inclosa també als materials d'estudi d'aquest lliurament) contesta les següents preguntes:
1. Explica en què consisteix el sector terciari i posa'n exemples d'activitats terciàries. Quins altres elements s'inclouen en la nova definició d'aquest sector i amb quin nom es coneixen?
El sector terciari, adiferencia dels altres 2 sectors, no produeix productes, sinó que dona serveis al ciutadà, com podria ser una farmàcia, o serveixen menjar, com podria ser el Viena o també i  incloure les gasolineres  i tots els estrès  establiments que es dediquen a donar serveis al ciutadà.
També i podem trobar grans edificis  de treball com son els edificis de oficines, o els hospitals, escoles biblioteques,centres comercials, comissaries de policia i un llarg etc de serveis, son els que formen aquest tercer sector.
En la nova definició d’aquest sector, hi ha una gran influencia de la tecnologia, que fa que aquest sector avanci molt ràpidament, mitjançant noves tecnologies com podrien ser els telèfons mòbils o Internet,gran exemple aquest ultim on clicant a qualsevol buscador de la xarxa, i podemcomprar gairebé qualsevol producte, amb una gran varietat de venedors,amb diferent ofertes per oferir-nos.Cal dir que aquestes zones mes desembolupades es troben casi sempre en zones urbanes dalts ingressos, i també en grans companyies productores que s'encarreguen de vendre els seus productes mitjançant tendes pròpies.
1. On es localitzen fonamentalment les activitats terciàries? Quines són lesprincipals causes de l'expansió d'aquest sector?
Les activitats terciàries com ja e dit abans es concentren sobretot a zones amb molta població i dalt rendiment econòmic lo que fa que el sector terciari sigui mol rentable en aquestes zones per la alta densitat de gent que i viu amb gran poder adquisitiu.
les principals causes d'expansió d'aquest sector son la gran demanda de serveis tant pernecessitats com podrien ser hospitals i escoles com també per comoditats com son restaurants  salons recreatius, cinema i molts mes.
1. Explica que és el comerç interior i indica els diferents tipus. Quins agents intervenen en el circuit de distribució d'aquest comerç?
El comerç interior es el tipus de comerç que es porta a terme dintre d'un propi país per exemple un granjer català que venpollastres a Madrid o un pagès de Bilbao que ven pomes a València, com un venedor de jerseis que els envia a Galícia, o el senyor que ven pa al costat de casa meva  aixo, seria considerat comerç interior, perquè es du a terme dins la frontera del país.
El fabricant pues be seria El qui fabrica el producte, després  i trobaríem el majorista que es el qui ven els productes de la fabrica en gransquantitats (un camió de ciment, un palet de llaunes d’oli,etc..)al minorista que alhora ell les distribueix, o ven en establiments en quantitats mes petites majoritàriament en format individual(una llauna, una bossa de patates, un paquet de tabac,etc..)
Els agents interventor en la cadena serien els següents

Fabricant > intermediari(majorista) > venedor(minorista) > consumidor
1. Quins són elsmitjans de transport més importants?
Els mitjans de transports es importats serien el transport aeri, el transport marítim i el transport terrestre.
Quins es dediquen predominantment al transport de mercaderies? Quines creus que són les línies de transport més importants del món (quines zones o indrets uneixen principalment cadascuna de les diferents línies)?
Tindríem les grans vies feries de lazona de russia i Europa de l'est,son trens amb moltíssims vagons carregats de mercaderies creuen les praderes gelades durant milers de quilometres de la transsiberià i també les podem trobar a Amèrica on grans trens creuen els deserts mes calurossos i llargs del mon.
El transport  aeri molt útil per al transport de persones per la seva gran velocitat de desplaçament, però menys apte per les...
tracking img