Hombre

Páginas: 20 (4824 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2010
Europa w ruchu

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej
Tekst ukończono w czerwcu 2007 r.

UE w świecie

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Unia Europejska – świadoma swojego znaczenia na świecie pod względem gospodarczym i handlowym – wykorzystuje swoją pozycję w interesie innych, jak i we własnym. Dąży do poprawy sytuacji gospodarczej i propaguje wartościdemokratyczne na całym świecie, przyczyniając się tym samym do umocnienia stabilności i dobrobytu swoich obywateli. Przystąpienie nowych krajów do UE podnosi jej znaczenie na scenie międzynarodowej. Unia Europejska zajmuje czołową pozycję na świecie w dziedzinie handlu, ale jest także odpowiedzialna za największą część pomocy udzielanej krajom rozwijającym się. UE stworzyła bardziej aktywnąpolitykę zagraniczną i bezpieczeństwa, w ramach której istnieją możliwości zarządzania kryzysami i przeprowadzania misji utrzymania pokoju w Europie i daleko poza nią. By móc odpowiedzieć na wyzwania dzisiejszego złożonego świata, UE wypracowała nowe narzędzia, wykraczające poza tradycyjne instrumenty polityki zagranicznej – przewodzi na przykład międzynarodowym działaniom w sprawie globalnegoocieplenia i zmian klimatycznych. Globalne problemy wymagają bowiem globalnych rozwiązań.

Unia Europejska

Spis treści

Światowy partner

Dynamiczny rozwój

Handel wspiera wzrost gospodarczy

Aktywna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Pomocna dłoń

Pomoc humanitarna

Zglobalizowany świat, powiązany wzajemnymi zależnościami

UE i jej bezpośrednie otoczenie

Dalsze informacjeŚwiatowy partner

Zamieszkiwana przez prawie 500 mln osób, Unia Europejska zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach). Ze względu na rozmiar, jak i oddziaływanie w sferze handlu, gospodarki i finansów UE jest liczącą się w świecie siłą. Unia ma największy udział w światowym handlu i wytwarza jedną czwartą globalnego dochodu.

Takie rozmiary i potęgagospodarcza pociągają za sobą pewne obowiązki. Unia dzierży palmę pierwszeństwa w dziedzinie pomocy finansowej i doradztwa uboższym krajom. W obliczu wyzwań dzisiejszego złożonego i niestabilnego układu sił na świecie UE w coraz większym stopniu angażuje się w zapobieganie konfliktom, misje pokojowe i zwalczanie terroryzmu. Wspiera także odbudowę Iraku i Afganistanu. Ponadto Unia przewodzidziałaniom na rzecz walki z globalnym ociepleniem i emisją gazów cieplarnianych.

„Miękka władza”

Jednocząc kontynent europejski, Unia dąży do bliskich stosunków ze swoimi sąsiadami, tak by w miejsce dawnych podziałów nie tworzyć nowych, sztucznych. Przyniósłszy własnym obywatelom stabilizację i dobrobyt, UE pragnie współpracować z innymi krajami, w świecie powiązanym wewnętrznymi zależnościami, narzecz upowszechniania dobrodziejstw otwartego rynku, wzrostu gospodarczego i systemu politycznego opartego na odpowiedzialności społecznej i demokracji.

Unia Europejska nie usiłuje narzucać innym własnych rozwiązań, ale nie ukrywa, jakimi kieruje się wartościami. Każdy demokratyczny kraj Europy może ubiegać się o członkostwo w UE. Kilka z nich nie zdecydowało się na ten krok. W ciągu 50 lat Uniaskupiła 27 krajów, które z powodzeniem łączą swoje zasoby gospodarcze i polityczne dla wspólnego dobra. W ten sposób UE stała się wzorem współpracy i integracji dla krajów innych regionów.

Unia działa nie tylko w dobrze pojętym własnym interesie, ale także w imię globalnej solidarności. W świecie oplecionym coraz gęstszą siecią wzajemnych powiązań wspieranie rozwoju gospodarczego i stabilizacjipolitycznej w innych częściach globu to także inwestowanie we własną przyszłość. Pomagając innym, UE dąży do zapewnienia bezpieczeństwa własnym obywatelom na swoim terytorium. Świat staje się wielobiegunowy, zatem państwa członkowskie UE, jeśli chcą mieć w nim coś do powiedzenia, muszą mówić jednym głosem.

Porównanie

| |Obszar |Ludność...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Los Hombres Del Hombre
  • ¿Qué Es El Hombre?
  • El Hombre
  • El hombre
  • El hombre
  • El hombre
  • soy hombre
  • El Hombre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS