How well do you know ariadna ros figuera?

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1373 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
QÜESTIONARI:

Temes 12 i 13

1. Defineix breument el conceptes següents:

a) Legitimitat del poder polític: La capacitat d’aconseguir que la gent accepti com a justes les lleis que la legalitat imposa com l’autoritat que la fa complir.

b) Estat: és una àrea geogràfica delimitada i políticament independent, amb un govern propi que s'atribueix un poder indiscutible sobre elterritori i la població.

c) Contracte social: un acord real o hipotètic realitzat en l'interior d'un grup pels seus membres, com per exemple el que s'adquireix en un estat en relació als drets i deures de l'estat i dels seus ciutadans. Es parteix de la idea que tots els membres del grup estan d'acord per voluntat pròpia amb el contracte social, en virtut de la qual cosa romanen en dit grup.d) Estat liberal: Reconeix els drets individuals d’igualtat i llibertat, però limita la participació política als rics o a qui té estudis perquè, entre els drets individuals, el dret de la propietat gaudeix d’una especial importància.

e) Democrècia: és una forma d'organització de grups de persones, la característica predominant és que la titularitat del poder resideix en la totalitat delsseus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels membres del grup.

f) Monarquia absoluta: Acaba amb l’organització feudal i centralitza el poder; una burocràcia complexa unifica le lleis i l’administració de justícia, els impostos, la moneda i el mercat.

2. Elabora un quadre que resumeixi els pressupòsits de les diferents teories sobre l’olbligaciópolítica.

|Nom teoria |Explicació |Autor |
|Contracte social i sobirania absoluta |Defensa: Tothom que pertany a una determinada societat i gaudeix dels|Thomas Hobbes |
| |seus avantatges ha d’acceptartambé les seves obligacions. | |
| |Sense societat política organitzada: Estat de naturalesa. | |
| |Naixement de l’Estat: renuncia als drets naturals i obeir al sobirà. | |
||Dret irreversible. | |
|Consentiment i sobirania popular |L’obligació política i l’autoritat de l’Estat neixen de l’acceptació |John Locke |
| |o el consentiment de la població. Dret de rebel·lió cap al monarca.| |
| |Poder pertany al poble i és inalienable i irrenunciable | |
|Voluntat general i sobirania de la |Les lleis de l’Estat haurien de representar la voluntat general i el |Jean-Jacques Rousseau |
|majoria |bé comú.El contracte vàlid conté les lleis que els individus | |
| |elaborarien i acceptarien en una situació de democràcia directe. | |
| |No es el mateix la voluntat general que la voluntat de tots ||
|Felicitat general i la sobirania |Defensa el màxim de benestar o de felicitat per al màxim nombre de |John Stuart Mill |
|limitada a l’àmbit públic de la vida |persones, també afirma que la llibertat individual és el mitjà més | |
| |valuós per fer feliç el conjunt de la...
tracking img