Impacto ambiental clínica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (427 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL - Clínica Veterinària General de Barberà
El projecte és crear una clínica veterinària a la localitat de Barberà del Vallès. Amb aquest estudi es descriurà quin impacteambiental suposa i les mesures per prevenir-lo i reduir-lo al màxim.
L’objectiu d’una clínica veterinària és la conservació o restabliment de la salut dels animals, pel que el seu impacte ambiental ésbàsicament positiu. Tot i això pot estar vinculada també a repercussions negatives, generalment indirectes sobre el medi ambient.
Possible impacte ambiental:
* Contaminació acústica
*Contaminació sanitària
* Contaminació radiològica
La clínica dotarà de sistemes per prevenir la contaminació mitjançant:
* Un sistema de emmagatzemament en congeladors i recollida periòdica decadàvers i despulles mitjançant una empresa externa.
* Un sistema de recollida periòdica de material mèdic punxant mitjançant una empresa externa. Els residus es recolliran en contenidors especialsclassificats del grup III. La clínica estarà inscrita a l’Agència de Residus Sanitaris com a productora de residus. Segons RD 27/1999.
* Un sistema de recollida periòdica de residus líquids sanitarismitjançant una empresa externa.
* Un sistema d’higiene: es mantindran les instal·lacions netes per evitar contaminacions entre animals i entre animal-persones (zoonosis).
* Mantenint lessales de cirurgia el més estèrils possibles i disposant d’un sistema d’esterilització reutilitzable del material quirúrgic. Les aixetes seran d’obertura no manual.
* L’impacte acústic serà mínima, jaque no hi haurà animals ingressats durant la nit, només hi ha la possibilitat d’ingrés durant el dia, en horari laboral.
* La contaminació radiològica serà mínima i complirà amb les lleis de riscde radiació. Les parets de la sala radiològica seran aptes perquè la radiació que passi a les sales adjacents sigui pràcticament nul·la. A més es disposarà de sistemes de control de la radiació...
tracking img