Indicadores ambientais

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (546 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 8 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
INDICADORES AMBIENTAIS EN GALICIA PARA O TURISMO

En Galicia o turismo vense incrementando nos últimos anos debido á sua ampla oferta de productos, destacando a demanda nacional fronte áinternacional, os países emisores máis importantes son Portugal e Francia debido á sua proximidade xeográfica, tamén cabe destacar os movementos dos propios Galegos pola comunidade .
Cando falamos de causaspolas cales veñen os turistas a Galicia cabe destacar a visita a familiares e amigos e como motivación principal atopámonos co descanso, o turismo de naturaza e cultural sen deixar de lado o turismo desol e praia.
Debido a este crecremento fai falla medir a carga que o turismo ten para a comunidade, por eso se propoñen os seguintes indicadores para o turismo en Galicia:

- Turismo receptor porquilómetro de costa
- Turismo receptor por habitante
- Turismo sostible

Turismo receptor por quilómetro de costa

Este indicador ten en conta o número de turistas estranxeiros e españois (nongalegos) que visitan a nosa Comunidade, permitíndonos observar cal é o fluxo total de visitantes e comprobar a evolución da presión que o turismo de sol e praia exerce sobre o noso litoral. É precisoeste indicador xa que Galicia cos seus 1700km de costa conta con moita máis afluencia no seu litoral que o seu interior.

O numero de turistas por quilometro de costa aumentou no período 2003-2006tendo un pico no ano 2004 por mor do Xacobeo. O turismo receptor por quilómetro de costa aumentou en 2006 situándose en 3.177 turistas/km.

Turismo receptor por habitante

Establécese a partir daratio existente entre o número de turistas (extranxeiros e españois non Galegos) e o número de habitantes de Galicia permitíndonos comprobar o balance entre visitantes e habitantes co fin de definira capacidade de carga do territorio. Realízase para saber a capacidade turística do territorio tendo en conta os habitantes da zona.

Galicia presenta uns índices superiores para este indicador...
tracking img