Infancia i adolescencia

Páginas: 42 (10252 palabras) Publicado: 25 de mayo de 2011
PROTOCOL TÈCNIC

ESTUDI, DIAGNÒSTIC I VALORACIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN SITUACIONS DE RISC DE MALTRACTAMENT

Protocol elaborat per
Isabel Abril Moreno, psicòloga. EAIA Casc Antic Carmina Català Galofré, psicòloga. Coordinadora dels EAIA de Barcelona Ciutat Pilar Causapie Lopesino, psicòloga. EAIA Horta-Guinardó Teresa Planas Massaneda, pedagoga. EAIA Eixample Justina Vallès Alejandre,treballadora social. EAIA Raval Nord Aquest protocol ha estat elaborat amb aportacions tècniques de tots els EAIA de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Benestar Social
Maig de 2007

Infància i adolescència en risc de maltractament

3

Índex
Presentació Introducció 1. Marc de treball i conceptual Funcions de l’EAIA Model de treball Del concepte de risc social al concepte derisc de maltractament 2. Què entenem per maltractament infantil Definició de maltractament infantil i tipologies Definició de factors de fragilitat, factors de risc de maltractament i factors de protecció. Indicadors de maltractaments 3. Què s’entén per estudi diagnòstic del maltractament infantil. El procés metodològic Definició i procés metodològic Abast del diagnòstic de maltractamentInstruments de valoració
Factors de fragilitat, factors de risc de maltractament i factors de protecció en relació amb els pares o les persones que tenen cura de l’infant o adolescent Factors de fragilitat i factors de protecció en l’infant o adolescent Indicadors de maltractament infantil a observar en l’infant o adolescent Indicadors de maltractament infantil a observar en els pares o les persones quetenen cura de l’infant o adolescent

5 7 9 9 10 12 15 15 17

19 19 21 22 23 25 27 29 31 31 33 35 36 37 39 41 43 44 45

Tècniques diagnòstiques i de valoració
L’entrevista La primera entrevista amb l’EAIA L’anamnesi La construcció del genograma trigeneracional La visita a domicili L’hora de joc diagnòstica La coordinació amb la xarxa de serveis implicats amb l’infant/ adolescent i la sevafamília L’entrevista de devolució a la família

Abast del pronòstic Bibliografia

Infància i adolescència en risc de maltractament

5

Durant l’any 2006 els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) de Barcelona ciutat, en el marc d’una comissió tècnica de treball, van desenvolupar aquest document que es presenta amb un doble objectiu: 1. Repensar els conceptes bàsics quefonamenten l’atenció a la infància i l’adolescència en situacions de maltractament, definint, si cal, noves bases conceptuals que ens permetin una major claredat en l’abordatge d’aquesta temàtica. 2. Ordenar, definir i proposar instruments pràctics per a l’estudi, el diagnòstic i la valoració de situacions de maltractaments infantil, així com per a la detecció de situacions de fragilitat en la infància.La Comissió estava composta per: • • • • • Isabel Abril Moreno, psicòloga. EAIA Casc Antic Pilar Causapie Lopesino, psicòloga. EAIA Horta-Guinardó Teresa Planas Massaneda, pedagoga. EAIA Eixample Justina Vallès Alejandre, treballadora social. EAIA Raval Nord Carmina Català Galofré, psicòloga. Coordinadora dels EAIA de Barcelona Ciutat

Finalment, el document de treball es va presentar a tots elsprofessionals dels EAIA de Barcelona per tal de sotmetre’l a la seva revisió, i amb una metodologia participativa es van recollir i integrar les aportacions tècniques proposades. Volem, doncs, que aquest sigui un document tècnic útil per orientar, emmarcar i homogeneïtzar l’estudi, el diagnòstic i la valoració de situacions de maltractament infantil.

PRESENTACIÓ

Presentació

Infància iadolescència en risc de maltractament

7

Aquest document presenta un protocol d’actuació quant a la funció d’estudi diagnòstic i valoració de l’Equip d’Infància i Adolescència en Alt Risc Social. Aquest document el presentem amb una concepció de l’atenció i la protecció a la infància emmarcada en un sistema d’atenció i protecció de l’infant i l’adolescent i les seves famílies en un sentit...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • INFANCIA I ADOLESCENCIA
  • Infancia i adolescencia
  • Infancia i Adolescència
  • infancia perspectiva de la infancia y adolescencia
  • Infancia y adolescencia
  • INFANCIA Y ADOLESCENCIA
  • infancia y adolescencia
  • Infancia Y Adolescencia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS