Infancia

Páginas: 16 (3908 palabras) Publicado: 11 de enero de 2012
ÍNDEX:

1. Introducció...........................................................................................................1
2. Reflexió.................................................................................................................1
3. Conclusions.........................................................................................................10
4.Bibliografia.........................................................................................................11

1. Introducció:

La llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i adolescència i el Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència ens introdueixen a les polítiques socials d’infància.
Es durà a terme una reflexió sobre les innovacions que aporta aquestanova llei aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya, i quins poden ser els seus punts febles. Tanmateix, aquesta llei compta amb un Pla Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que serveix d’obligat compliment a la llei. Aquest pla ha d’estar coordinat amb el Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència el qual en relacionarem els seus objectius estratègics amb la normativade la legislació per així poder comprovar que la llei està sent competent amb el Pla.

Per tant, al llarg de la llei i el Pla ens descobreix la gran necessitat d’un canvi de mirada cap a la infància i l’adolescència per part de tots els agents implicats.

2. Reflexió sobre els elements substancials al canvi de paradigma que planteja la llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància iadolescència i com estan vinculats als objectius i nivells de polítiques locals, autonòmiques i estatals plantejades en el Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència (PENIA).

La llei 14/2010, del 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència representa un canvi de paradigma respecte a la concepció de l’atenció i el tractament dels infants i adolescents. Calassenyalar que per primera no es focalitza cap a una infància vulnerable de rebre protecció per part de l’Administració sinó que es dirigeix cap a tota la població infantil. I es desenvolupa amb la finalitat de visualitzar l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i oportunitats d’acord amb les noves necessitats i circumstàncies socials.

Tanmateix, aconsegueix emmarcar en una sola normatota la legislació referent a la infància i l’adolescència, derrogant així les anteriors. D’altra banda, cal puntualitzar que aquesta llei es va dur al Parlament gràcies a un procés participatiu i d’esforç tan per part dels professionals de l’àmbit de la infància com de l’àmbit polític els quals tenien interès en respondre a les necessitats socials existents en relació a la infància i adolescència.El resultat va ser que fou aprovat per unanimitat el Parlament de Catalunya, això és un clar indicador que hi ha un gran interès en que la situació de la infància canviï i alhora evidencia que encara que hi hagi canvi de govern la llei seguirà vigent.
Necessariament s’ha de parlar d’una revisió global en totes les fases i nivells d’actuació. Aquests es concreten en la promoció, prevenció,atenció, protecció i participació de l’infant i l’adolescent en relació als seus drets civils i polítics i socials, en l’àmbit familiar, en l’àmbit de la salut i en l’àmbit de l’educació
Una de les novetats importants d’aquesta llei en l’àmbit de la Salut és la regulació de l’art. 47: “les noies tenen dret a decidir sobre la seva maternitat en relació al grau de maduresa”. Així les noies menors d’edatentre 16 i 17 anys tenen dret a decidir els processos reproductius, tot i així com a mínim un dels representants legals haurà de ser informat de la decisió.

Una altre innovació en relació a la protecció de la infància en fa referència a l’article 84. En aquest article es prioritza la permanència de l’infant maltractat a l’entorn familiar i que sigui el maltractador el que hagi de marxar de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • infancia
  • Infancia
  • infancia
  • Lo que fue mi infancia
  • infancia
  • La infancia
  • infancia
  • la infancia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS