Ingenting

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (748 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Obligatorisk oppgave 1 LING 1107

Gi en presentasjon av karakteristiske trekk ved barns språkutvikling gjennom de to første leveårene

Barnet må brekke opp talen i mindre biter som setninger,fraser og ord. Det må lære at et fonem kan endre betydningen til et ord(Werker 2001:13).

I følge sosialpragmatisk teori gir barnas spesielle ferdigheter i felles oppmerksomhet, intensjonslesing ogkulturell læring dem den hjelpen de trenger for å lære alle ordene.

Barn forstår ord før de begynner å produsere ord. Rundt ettårsalderen produserer barn de første holofrasene (ordene). Utviklingen avordforrådet går sakte i starten og ofte holder barnet på med ett ord veldig lenge. Mot slutten av det andre leveåret begynner det å lære nye ord mye raskere. Grunnen til dette er at barnet i midtenav det andre leveåret begynner å bli klar over ordkombinasjoner og grammatikk.

Barn lærer substantiv før verb og andre ord, fordi det lettest for barnet å forstå hva den voksne mener når det snakkesom substantiv som barnet kan se. Språklig innputt er viktig for utviklingen av syntakstiske konstruksjoner. Barnet må ha lært en del konkret lingvistsik materiale før de kan begynne å generalisere oglære og bruke ordene syntaktisk riktig. Mange ganger er det vanskelig å avgjøre om barns konstruksjoner er faste uttrykk de har hørt eller syntaktiske konstruksjoner de har laget ved hjelp avgeneralisering.

Når barnet er ca. 1,5 år begynner det å bruke krumtappskjemaer og andre ordkombinasjoner. Krumtappskjemaer er lingvistiske konstruksjoner som består av et fast element og ett eller flerevariable (for eksempel: mamma borte, gutten borte). Andre ordkombinasjoner kan bestå av suksessive ettordsytringer (for eksempel: mamma- grøt - spise) eller ordkombinasjoner med sammeintonasjonsmønster (for eksempel: ta på jakka, flinke gutter.

Når barnet er ca. 2 år begynner det å bruke enhetsbaserte konstruksjoner. Enhetsbaserte konstruksjoner

Når barnet er ca. 3 år begynner det å bruke...
tracking img