Intervención educativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (340 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
En el present treball analitzarem en una intervenció educativa com influeix en diferents àmbits el condicionant de l’educació.
Treballarem cinc apartats dins els quals explicarem com poden serinfluenciats per diferents punts vista; el professor, els alumnes i la institució.
A continuació mostrem l’esquema principal que analitzarem des dels diferents punts de vista.
[pic]
Una intervencióeducativa té l’objectiu de millorar alguns aspectes negatius que s’han detectat. Està orientada a la consecució d’aquests objectius, mitjançant tècniques, estratègies i recursos adaptats a lescaracterístiques i necessitats de les persones a les que s’apliquen. L’educació forma un paper molt important dins una intervenció educativa ja que influeix d’una manera molt directa.
L’educació formal ésl’ensenyament oficialment reconegut on s’imparteix en diferents institucions. Té un currículum prescriptiu que guia els nivells d'aprenentatge, normalment estructurats per cursos o cicles, i les matèries ocontinguts que s'han d'ensenyar a cada nivell.
L’educació no formal és l’ensenyament planificat i no obligatori que s'efectua en el temps de lleure i, per tant, fora de la institució escolar. Elsseus caràcters són socioculturals i lúdics, i també socioassistencials.
L’educació informal és l’aprenentatge que s'obté de manera espontània en les activitats de la vida quotidiana relacionades amb eltreball, la família o l'oci i no està estructurada.
Una intervenció socioeducativa és el conjunt d'actuacions, de caràcter motivacional, pedagògic, metodològic,..etc.., que es desenvolupen per partdels agents d'intervenció, bé siguin institucionals o personals, per a dur a terme un programa prèviament programat, i l'objectiu del qual és intentar que les persones o grup amb els quals s'intervéabast, en cada cas, els objectius proposats en dit programa.
Una Intervenció psicopedagògica és una modalitat d'avaluació que es desenvolupa en el procés d'ensenyament/aprenentatge per aprofundir...
tracking img