Intolerancias y alergias

Páginas: 9 (2099 palabras) Publicado: 31 de octubre de 2011
MOD.03 AUTONOMIA I SALUT
UF1 Trastorns alimentaris a la infància
“INTOLERÀNCIA I AL·LÈRGIES”

GRUP DE TREBALL: Olga Mourelo, Ingrid Espinoso, Dana, Norma Casas i Tere CabelloCURS: 1ER TEI-A
INDEX

1. INTOLERANCIA I AL.LÈRGIES ALIMENTARIA
2. INTOLERANCIA ALIMENTARIA
2.1 INTOLERANCIA AL GLUTEN
* QUINES SÓN LES CAUSES?
* QUINS SIMPTOMES TÉ?
* QUIN ES EL TRACTAMENT?
* QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES?
2.2 INTOLERANCIA A LALACTOSA
* QUINES SÓN LES CAUSES?
* QUINS SIMPTOMES TÉ?
* QUIN ÉS EL TRACTAMENT?
* QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES?
3. AL.LÈRGIA ALIMENTARIA
* QUINES SÓN LES CAUSES?
* QUINS SIMPTOMES TÉ?
* QUIN ES EL TRACTAMENT?
* QUINES SÓN LES CONSEQÜENCIES?
4. WEBGRAFIA

INTOLERANCIES I AL·LÈRGIES ALIMENTARIES
La majoria de les persones poden gaudir d’una alimentacióvariada sense problemes, però per a una petita part de la població això no és tan senzill a causa de les reaccions adverses provocades pel consum d’aliments que són absolutament innocus per a la resta de gent. Malauradament cada cop són més les persones que pateixen al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
Les reaccions adverses poden ser degudes a al·lèrgies, quan s’activa el sistema immunològic, o aintoleràncies produïdes per una alteració en el metabolisme de l’aliment.

INTOLERANCIA ALIMENTARIA
La intolerància alimentaria és quan el cos no pot digerir correctament un aliment o un dels seus components. Afecta al metabolisme però no al sistema immunològic.
Les més freqüents són: la intolerància al gluten i a la lactosa.
-INTOLERANCIA AL GLUTEN-
La intolerància al gluten és un trastornintestinal que es dona quan el cos no pot tolerar una proteïna(el gluten) que es troba als cereals com el blat , la civada...etc, i produeix una atrofia en el intestí prim.
QUINES SÓN LES CAUSES?
La majoria de les persones digereixen el gluten fàcilment. No obstant això, una petita part de la població és intolerant al gluten, la qual cosa és més comunament coneguda com a malaltia celíaca.L’intestí prim està dividit, segons la funció que s’hi fa, en tres parts diferenciades: la més proximal que és el duodè, seguida del jejú i l’ili. És a les dues primeres porcions on principalment afecta la malaltia. En concret, afecta la mucosa de l’intestí prim, on es troben les vellositats intestinals que, davant de la presència del gluten, pateixen una atròfia que les limita i les incapacita per ferla seva funció.
La malaltia celíaca és una malaltia genètica, la qual cosa significa que és transmesa dins d'una família. En alguns casos, la malaltia és provocada o es torna activa per primera vegada després d'una intervenció quirúrgica, de l'embaràs, del part, d'una infecció viral o d'un sever estrès emocional.

QUINS SIMPTOMES TÉ?
Tret que la malaltia celíaca és el resultat de l’ afecta quefa el gluten sobre la mucosa intestinal, el sistemes digestius, junt amb les conseqüències de mala absorció de nutrients,constitueixen la característiques clàssiques de d’infermetat .
Per exemple, el cas d un infant de 12-18 mesos que presenta descomposició, retràs o pèrdua de pes i ventre inflamat. Aquest símptomes poden anar acompanyats de la falta de gana, vòmits, canvi de caràcter i dolorsabdominals.
S’ha de tenir en compte que habitualment els infants comencen a prendre gluten entre els 6 o 8 mesos d edat i els símptomes s ‘inicien normalment entre els 12 i 18 mesos. Per tant, existeix un període de latència més o menys llarg fins que apareixen els primers símptomes . A vegades, inclús podem passar anys.
La sistematologia esta molt lligada a l’edat de presentació. En...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Intolerancia y alergia alimentaria
  • Alergias e intolerancias alimentarias
  • Alergias e intolerancia alimenticia
  • Alergia e intolerancia alimentaria
  • Intolerancias Y Alergias Almentarias
  • EXPLICACI N INTOLERANCIAS Y ALERGIAS
  • Ficha Tecniga Alergias E Intolerancias Terminada
  • Alergias Alimentarias E Intolerancias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS