Jacques le goff

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (331 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Jacques Le Goff: Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso (Capítulo IV: “La historia como ciencia: el oficio de historiador”)
Jacques Le Goff, historiador de l’Edat Mitja nascut a Toulonel 1924, és un autor francès que ha vinculat la seva carrera docent als estudis sobre les ciències socials.
A més, en la seva obra ha abordat els temes fonamentals de l’Edat Mitja des de diferentspunts de vista. En els seus escrits combina història, antropologia i sociologia amb la història de la cultura i els sistemes econòmics.
El fragment comentat ha sigut extret d’un dels seus llibres:Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso (Capítol IV: “La historia como ciencia: el oficio de historiador”).
En aquest text se’ns expliquen les raons per les quals la història és unaciència: necessita tècniques, mètodes i s’ensenya.
A més, la història no podria ser existent sense uns documents previs que l’expliquessin. Els fets històrics han de ser construïts a partir d’aquestsdocuments, que necessiten a la seva vegada una investigació i una elecció, ja que l’historiador ha de afrontar una sèrie de problemes, com decidir si allò sobre el que ell ha de fonamentar els documents ésextret d’una font fiable, o si, pel contrari, s’ha de rebutjar, amb la voluntat de veure els fets i de comprendre’ls, sense afegir-hi res als textos i atenent-se als fets reals i no interpretant-lossegons la seva ideologia, ja que la història ha de rebutjar les falsedats i el seu fi és descobrir alguna cosa vertadera.
Quant als documents, la seva finalitat és respondre les possibles preguntesque es planteja l’historiador, i aquest ha d’afrontar-les amb hipòtesis de treball. Tanmateix, podem trobar una gran diversitat de textos històrics, per tant, s’han de tenir en compte dos aspectes perdur a terme la investigació documental. En primer lloc, l’arqueologia, que ha permès renovar la història; i, en segon lloc, la absència de documents, a partir de la qual també s’ha de fer la...
tracking img