La biomassa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (452 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
* Característiques: Què és la biomassa? I els residus?

-La biomassa és la massa total de la matèria viva per una banda d´ un organisme, població o ecosistema. En general, la unitat, es dóna entermes de matèria seca per unitat aèria ( per exemple kg/ha o g/m ²).
En alguns casos, la biomassa pot proporcionar energies substitutives gràcies a biocarburants que tant poden ser en estat líquid osòlid; com ara biodièsel o el bioetanol.
La biomassa es pot produir o obtenir a partir de sobreproductes o residus. Per tant, podem dir que la biomassa és el conjunt de tota la matèria orgànicad’origen vegetal o animal; que inclou també a tots els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.
Els residus són aquelles matèries que s´ obtenen a partir d´ una operació química,juntament amb el producte principal o que resta desprès d´ un tractament industrial, d´ una transformació,etc.

* Utilització/ avantatges i inconvenients: La biomassa. Com s´utilitza?

- En general, la biomassa s´ utilitza com a combustible.

* Avantatges i inconvenients:
* És una font principal d´ energia molt efectiva.
La majoria de poblacionsmundials la utilitzen.
* Es un sistema bastant problemàtic, per part del medi natural.
* Aquest ús, comporta a una sèrie de problemes ambientals;(desforestació, pèrdua de biodiversitat,desertificació, desagregació de les fonts d´ aigua, etc.)

També, la biomassa es fa servir per a preparar combustibles líquids, com el metanol o l´ etanol; que desprès s´ usen en els motors.

* Avantatgesi inconvenients:
* D´ entrada, el problema bàsic d´ aquest procés, és pel seu rendiment tan baix.
* La causa del tema de “el rendiment baix” és per culpa de que; se perd entre un 30% i un 40%de l´ energia continguda en el material d´ origen per a la preparació de l´ alcohol.
* L´ etanol i el metanol (combustibles líquids); s´ obtenen fàcilment a partir de les matèries de la...
tracking img