La materia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (617 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Unitat 1: La Matèria
Nom: ________________________________________________ 2n Grup ............... Nota

Defineix els següents conceptes:
Matèria: Es tot allò que ocupa un espai ité massa

Massa:Magnitud que mesura la quantitat de matèria

Densitat: Magnitud que mesura la massa de la unitat de volum

Magnitud: Tot allò objecte de sermesurat

Escriu el símbol de les unitats del sistema internacional de les següent magnituds:

----------------------------------
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
Massa kg , Volum m3 Densitat kg/m3 , Temps s , Longitud m ,Superfície m2

Encercla l'afirmació correcta


F
V

Tots els objectes ocupen un espai i tenen massa: .........................
F
VTant la massa com l'espai són mesurables ...................................
F
V

La unitat de massa del S.I. d'unitats és el gram...............................F
V

La massa i el pes depenen dels mateixos factors ............................
F
V

Un objecte tindrà menys massa a la Terra que a laLluna.................
F
V
Un objecte pesarà menys a la lluna que a la Terra............................

Calcula el pes d'un Objecte de 80 kg a la Terra (gT =10N/kg) i a Mercuri (gM =3 N/kg).
Recorda de posar la fórmula, substituir les dades, fer els càlculs i donar els resultats amb les unitats

A la TerraP = mg A MercuriP = mg
P= 80kg·10N/kgP=80kg·3N/kg
P= 800 NP= 240 N

Calcula les masses: a) d'un cos que pesa 900N a la Terra (gT =10 N/kg) i b) la d'un altre que pesa a Lluna 160 N (gL =1,6 N/kg).
Recorda de posar la fórmula,...
tracking img