La relación de las mujeres inmigrantes marroquíes con la e-salut

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4580 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA RELACIÓ DE LES DONES IMMIGRANTS MARROQUINES AMB LA E-SALUT. Una assignatura pendent per a tots.

Maria Magdalena Tortella Cifre.
Llicenciada en Periodisme per la UVIC.
Estudiant de Màster en Societat de la Informació i el Coneixement. UOC.

Paraules clau:
salud, e-salut, immigració, dones, Tecnologies de la Informació i el Coneixement.

Resum:
Aquest treball d’investigació ésuna tesi monogràfica realitzada amb l’objectiu d’esbrinar la relació entre les dones immigrants marroquines d’entre 20 i 40 anys residents a Pollença (Mallorca) amb la e-salut.
La investigació entèn la e-salut com una aplicació derivada de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC), que poc a poc agafa força en l’àmbit quotidià de Mallorca. A més d’esbrinar quin és elconeixement que té el públic objectiu del treball de les TIC i com s’hi relacionen, també s’ha estudiat quines estratègies de e-inclusió es fomenten des de les institucions.
Una de les principals conclusions de l’estudi és que la relació entre la e-salut i la dona immigrant marroquina és ben escassa. Factors sociològics i sobretot la petjada de la bretxa digital són els causants d’aquesta faltad’interactivitat.

1. INTRODUCCIÓ

Les dones immigrants procedents de Marroc i residents a Pollença forment part de la franja de població que resideix al primer món però que, o bé no té accés a Internet o bé no domina les noves tecnologies. Aquest factor pot provocar que siguin pràcticament analfabets, tenint en compte que Internet ha tingut un gran impacte en totes les maneres de treballar,d’oci i d’adquirir coneixements de gran part de la població mundial. A més, la comunicació és una part essencial de l’activitat humana, i arran de l'emergent Societat Xarxa (Castells, 2006) totes les àrees de l’activitat humana són modificades pels usos d’Internet. Aquesta situació dóna lloc a una nova estructura social, a la qual, a priori, les dones objecte d'estudi d’aquest treball encara nos'hi han adaptat. A més de sofrir l’anomenada bretxa digital, el públic objectiu d’aquesta investigació també és víctima de la bretxa digital de gènere, que afecta a la població femenina en general.
La immigració marroquina a Espanya és encara un tema emergent i les TIC són un tema en constant evolució. Per tant, existeix escassa bibliografia sobre el tema en qüestió. De fet, sobre el camp detreball que ocupa aquest estudi, fins ara no s’ha fet res. Pel que s’ha pogut observar arran de la bibliografia consultada, s’han fet molts estudis sobre la dona immigrant i també sobre la salut de la dona immigrant. Però encara no s’ha estudiat com es relaciona aquest sector de població amb les TIC, ni molt menys com interactua amb la e-salut. Per tal d’esbrinar aquesta relació, s’ha entrevistat aun col·lectiu de dones immigrants de Pollença sobre l’ús que en fan de les TIC. També s’han enrevistat instiucions socials i sanitàries per saber el seu prisma de la qüestió.
És evident que les noves tecnologies faciliten la vida de les persones, i també la canvien. Per tant, també poden ser una eina per la integració de les persones immigrants. No obstant, com es veurà més endavant, lespolítiques de e-inclusió són pràcticament inexistents i el col·lectiu estudiat aquí és gairebé invisible a Pollença. L’objectiu final de l’article és doncs, oferir una visió panoràmica d’aquesta situació. És a dir, que serveixi com a punt de partida per a poder promoure, en un futur, les pràctiques de e-inclusió que tant necessàries es fan.

1. Estructura del treball
L’estructura del treballque es presenta a continuació es conforma per dos apartats principals, el cos de l’article i les conclusions. En el cos de l’atricle es pot trobar informació sobre “la e-salut, una disciplina que no està a l’abast de tothom”, les causes sociològiques per les quals les dones immigrants procedents de Marroc tenen tants problemes per a relacionar-se amb les TIC i en darer lloc, un apartat que...
tracking img