La revolució genètica.2

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1296 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA REVOLUCIÓ GENÈTICA: REVELACIÓ DELS SECRETS DE LA VIDA

1ºBat B CMC:
Silvia

ÍNDEX

Com podríem definir la genètica ?....................................................pàg.3

On es troben els gens i que fan exactament?....................................pàg.3

Com es copien?................................................................................pàg.3

Propietats delDNA...........................................................................pàg.4

El genoma humà...............................................................................pàg.4

Historia de la genètica......................................................................pàg.4

Actualitat sobre els gens (noticies)...................................................pàg.6

Document1......................................................................................pàg.6

Com podríem definir la genètica ?
La genètica es el camp de la biologia que s’encarrega de l’estudi de l’herència i de tot el relacionat amb ella. El concepte fa referència també a això pertanyent o relatiu a la gènesis o origen de les coses. La genètica analitza tot allò relacionat amb la herència i com estransferida d’una generació a l’altra.
El gen, es un fragment de DNA disposat en un ordre fix en els cromosomes,que determina la aparició de dos caràcters hereditaris en els éssers vius(els gens determinen el color dels cabells, la pell, els ulls, etc.).

On es troben els gens i que fan exactament?
Es troben als cromosomes. El DNA que constitueix el genoma humà pot ser dividit en trossos deinformació anomenats gens. Cada gen conté informació per a la producció de una proteïna única la qual realitzarà una funció especialitzada en la cèl·lula (el genoma humà conté més de 25.000 gens).
Les cèl·lules realitzen un procés en dos passos anomenats transcripció i traducció, per a llegir cada gen i produir una cadena d’aminoàcids que formaran una proteïna.
Com es copien?
La investigació vaexaminar el paper d’una enzima anomenada helicasa, que exerceix un paper important en la separació de les brins de DNA de manera que la replicació d’una d’elles pugui tenir lloc.
Es sabia que les helicases s’enllacen a l’àrea d’una doble hèlix on les dos brins se separen, com els extrems llibres de dos trossos de fil recargolats. L’àrea amb forma de forca s’obre i es tanca molt ràpidament. Però elscientífics han debatut molt sobre si les helicases separen de manera activa les dues brins en la forquilla o si esperen passivament a que la forquilla s’eixampli per una altra via. Noves investigacions han desvelat que les helicases exerceixen una força sobre les forquilles que fa separar les brin.

Propietats del DNA
El DNA es la molècula de la herència, conté les instruccions per a fabricarles proteïnes que componen els organismes i les enzimes que regulen el seu funcionament. Amés, pot formar copies idèntiques de si mateixa... es una substància amb propietats sorprenents!

El genoma humà
Es el nombre total de cromosomes del cos. Els cromosomes arriben a tenir fina a 80.000 gens, responsables de la herència.
A l’any 2003, es va publicar la lectura de la seqüència del genomahumà(<<text>> sencer de tots els nostres gens).
Es diu que el genoma humà es el llibre de la nostra vida. Cada persona te un el seu propi genoma, el qual guarda una gran similitud amb tots el de la seva espècie (99,8%).

Historia de la genètica
Al 1906 el biòleg i botànic William Bateson, va denominar gen, com a estudi científic de com es transmetien els caràcters físics,bioquímics i el comportament de pares a fills.
La ciència de la genètica va néixer al 1900, quan varis investigadors de la reproducció de les plantes van descobrir el treball del monjo austríac Gregor Mendel, que encara que va ser publicat en 1866 havia estat ignorat a la pràctica.
Mendel, que va treballar amb la planta del pèsol (chícharos o veces), va descriure els patrons de l’herència en...
tracking img