La revolució russa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3596 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La Revolució Russa

índex

1. La Rússia Tsarista

1 Situació política.

La situació política russa a finals del segle XIX va estar marcada per la inestabilitat política i la decadència del tsarisme, degut principalment a “les commocions de la era reformista, la industrialització, l’afany de terra i la misèria del sector camperol”, fets que van anar alimentant un constant desig de canvi deles masses, mitjançant la revolució.
De fet, la revolució no es va produir abans ( en el sorgiment del socialisme com a moviment de masses internacional al decenni de 1890) degut principalment a la forta repressió per part del règim tsarista a la població, i a l’analfabetisme entre els camperols, que eren fidels a l’església ortodoxa que defensava l’autocràcia del Tsar.
A més, Rússia era unimperi que distava molt de ser un Estat Nacional, en el sentit d’Estat Homogeni. Era un estat plurinacional en el que la nacionalitat russa dominava i sotmetia a les demés nacionalitats amb una repressió feroç.
“ Gigantesco, torpe e ineficaz, atrasado económica i tecnológicamente, y habitaado por 126 millones de almas (en 1897), de las que el 80 por 100 eran campesinos y el 1 por 100 nobleshereditarios, estaba organizado como una autocracia burocratizada, sistema que a todos los europeos cultos parecía auténticamente prehistórico”.

2 Situació econòmica i social.

Rússia va restar aliena als canvis econòmics i socials de la revolució industrial, i es va mantenir com a país en que l’economia es basava en el sector rural.
Els Tsars governaven amb mà de ferro, tenien la màxima autoritat(autocràcia) i governaven amb l’ajut de l’església ortodoxa, la policia política (Ochrana) i una complexa burocràcia.

L’estructura social seguia estancada en els fonaments de l’Antic Règim. Les classes altes, formades bàsicament per la noblesa i el clergat, ocupaven la oficialitat de l’exèrcit, eren els alts funcionaris i tenien la possessió de les terres. Com a exemple de la estancació quesofria el sistema polític rus, es que el Vassallatge no es va abolir fins al 1861.
La classe mitjana, molt reduïda, estava formada pels camperols rics (kulaks) i els petits comerciants i industrials.
La classe baixa, que era el gruix de la població total, estava composta per els camperols i els obrers industrials, que no tenien drets i els seus salaris eren mínims.

L’economia es fonamentava enl’agricultura, una agricultura amb una escassa modernització tècnica. A més, les millors terres i la majoria eren propietat de la classe alta. Fins a 1880 no hi va haver un desenvolupament de la indústria pròpiament, que va confirmar-se posteriorment. Per exemplificar la no modernització de l’agricultura russa no es necessita més que observar la producció mitja de cereals en la Rusia europea sesituava per sota dels 8 hectolitres per hectàrea, mentre que la del Regne Unit era de 31,8.

3 Oposició al règim tsarista.

Els primers en oposar-se al règim tsarista van ser els Narodnik (populistes), aquests van portar a terme una activa propaganda en el poble, sense massa èxit degut a que els camperols tenien fe en l’església, com he esmentat anteriorment.
Els nihilistes, partidaris del’anarquisme proposat per Bakunin, van dur a terme una lluita més eficaç contra el tsarisme i la injustícia social. Chernichevski (en el llibre “Qué Hacer”, 1863), Trastchov, Nechaiev i altres, elaboren la teoria i tàctica de la subversió; societats secretes com “Terra i Llibertat” (1877) i “Voluntat del poble” (1879), difonen pamflets, organitzen grups de xoc, sabotatges i atemptats.
Al 1881 ésassassinat el tsar Alejandro II.
En els anys 1877-81 van haver-hi numerables processos contra els nihilistes, que van incrementar la radicalització de les accions dels partidaris d’aquests.
Al 1878 els nihilistes van atemptar contra el governador Trepov.

Plejanov (1856-1918) va fundar el primer grup Socialdemòcrata (“Emancipació de treball”) a Ginebra l’any 1883, on va entrar en contacte amb...
tracking img