Las primeras maestras

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4763 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LAS PRIMERAS MAESTRAS(EN PROCESO)


INTRODUCCIÓN

La presencia mayoritaria de mujeres profesoras en los primeros niveles del sistema educativo español no debe considerarse un hecho natural; es, por el contrario, el resultado de procesos históricos, sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales. El lector irá encontrando en la sucesión de los capítulos que componen este libro unintento de dar respuesta a un vacío de investigación, en cuyo fondo se divisan con claridad los añejos argumentos que contribuyeron a feminizar la profesión a lo largo del xix.El estudio histórico social permite comprender las fases de incorporación de la maestra española al sistema de educación público. La maestra analfabeta (1783-1838), que supuso la primera fase de incorporación de la mujer alsistema educativo español, la excluyó de las escuelas de niños, y con ello del derecho a recibir cultura añadida a la naturaleza de su completo sexo. Con el modelo de maestra maternal (1838-1876), que supuso el primer momento de su inclusión en las escuelas públicas de niños, tiene lugar la segunda fase de incorporación de la maestra al sistema educativo. La maestra racional-intuitiva (1876-1882)refleja la tercera fase de incorporación, y el segundo momento de su inclusión en las escuelas de niños. Con la aparición de este tercer modelo comienzan a mostrarse, en el último cuarto del siglo xix, los primeros síntomas de feminización en nuestro país.

A MESTRA ANALFABETA

A continuación procederei a redactar os aspectos que máis me chamaron a atención de cada unha das etapas que pasoua muller no proceso de feminización da ensinanza. Como xa indiquei ao principio existiron ao longo da historia, por así decilo , 3 modelos de mestras, a primeira delas foi a catalogada como a mestra analfabeta nun periodo que se extendeu do 1783 ao 1838. Nesta primeira fase de incorporación da muller ao ensino é de destacar a marcada mentalidade sexista da época. A muller era considerada inferiorao home por iso foi apartada de toda cultura xa que nalquel momento considerábase que a muller non precisaba de tales coñecementos xa que a súa única función na sociedade limitábase a ser unha boa esposa e nai dos seus fillos. Desta maneira é necesario remarcar aínda que xa se deduce que a educación dos nenos era diferente a das nenas así como a preparación de mestres era diferente da das mestras,é decir as nenas asistían a clases nas que se lles privaba do coñecemento e a cultura que recibían os nenos nas aulas. Estas nenas asistían a unha clase donde a mestra analfabeta, é decir sen preparación cultural ningunha lles ensinaba hábitos e costumes da cultura femenina: habitos de hixiene, conduta ademais de técnicas de costura principalmente. Por outra banda os nenos eran instruidos pormestres preparados cos que aprendían a leer, escribir, matematicas e demais coñecementos considerados indispensables para calquer home da época. En resumidas contas privavaselles as mulleres e nenas de calquera tipo de cultura considerandoa inútil e unha perda de tempo xa que a función da muller relegábase ao matrimonio e a maternidade, é decir ao territorio doméstico polo que a súa intervención nasociedade era nula.
Autores como Kant e Rousseau representan esa mentalidade da época argumentando a superioridade do home como verdade absoluta e o sometemento da muller como nai e esposa analfabeta que non precisa de cultura algunha.Concordan entre eles en que o estado natural da muller é o de dependencia, pois opinan que a natural debilidade que supón a maternidade lévalle a necesitar un homeao seu lado para que a protexa, a coide e produza os bens materiais necesarios para levar o fogar, porque "a economía do home consiste en gañar, e a da muller,en aforrar".
Por suposto que estes homes eran conscientes do estadode desigualdade en que se atopaba a muller, pero o caso é que este feito non se consideraba un problema social. A imposibilidade natural asignada pola súa condición...
tracking img