Las tic: retos educativos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 36 (8790 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
 

[Les
 TIC
 i
 la
 societat
 del
 coneixement:
 reptes
  educatius]
 


 
 

Psicopedagogia
 2010-­‐2011
 


 

ÍNDEX

1. Principals canvis de la societat de la informació a l’educació del segle XXI_______3 2. Potencialitats i limitacions de les TIC ___________________________________11 3. Reptes i desafiaments per al’escola____________________________________18 4. Principis de concepció i actuació del psicopedagog en relació a les TIC________25 5. Bibliografia i webgrafia_______________________________________________30

Les
 TIC:
 reptes
 educatius
  3
 
 

1. PRINCIPALS CANVIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ SOBRE L’EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

1.1 CANVIS A NIVELL GENERAL

Per analitzar més profundament elscanvis específics en l’educació cal veure primerament els canvis que s’han aplicat a la societat de l’actual s.XXI. La interacció de diferents factors com la globalització, revolució tecnològica i les organitzacions en red més que jeràrquiques, propicien a l’aparició de canvis en la societat que coneixíem anteriorment. Primerament, citar els canvis tecnològics. El gran auge del desenvolupamentd’Internet es veu present en el dia a dia Segons estudis de la ‘’World Telecommunication Union (ITU)’’ , en l’any 2010 a nivell mundial érem uns 2 mil milions de persones connectades a Internet. Aquesta tecnologia de la informació no para cada dia de créixer amb una programació i desprogramació continuada. Trobem diferents variants d’objectes com pot ser un mòbil que ens permeten infinitat de funcionsvia Internet de manera que s’espera que facilitin la nostra vida. Podem produir comunicació entre gent de tot el món en el moment que nosaltres elegim, a temps real o no, instantani o diferit. Mencionar també els canvis econòmics, caracteritzats per la informació, la globalització i la organització en red. A través de la capacitat per accedir a la informació i processar-la en temps reall’economia genera productivitat i competitivitat. Tot això implica la capacitat tecnològica. A més, les empreses estan organitzades en reds no fixes, sinó que varien segons els projectes. La importància recau també en diferents canvis socials com les crisis de la família comuna que es coneixia (patriarcal) i la creixent multiculturalitat de la societat. Veiem també que davant les societats homogènies delpassat, les noves societats desenvolupades per la immigració i la superior natalitat entre els immigrats són multiètniques i multiculturals per la qual cosa suposa un canvi a nivell ètic, polític i de convivència. La societat de la informació ens permet la visualització de diferents

4
 
 

Les
 TIC:
 reptes
 educatius
 

perspectives, maneres de pensar..sobre el mónintercultural que ens envolta, a més les reds informàtiques són accessibles actualment des de qualsevol lloc del món en temps real. Per tant, ens trobem a nivell generacional en la societat de la digitalització que suposa un canvi radical en el tractament de la informació en que els objectes que ens envolten s’alliberen de característiques per desenvolupar-ne unes de noves. Aquesta digitalització canviael suport primordial del saber i el coneixement i amb ell canvien els nostres hàbits i costums en relació al coneixement i la comunicació i noves formes de pensar. Han aparegut nous tipus de materials, desconeguts anteriorment: multimèdia, hipermèdia, simulacions, documents dinàmics…Els satèl·lits de comunicació i les xarxes terrestres permeten enviar i rebre informació des de qualsevol lloc de laTerra. Aquest és l’entorn dels nens i joves d’avui en dia, el món pel qual em de formar-los en les institucions educatives, el món de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 1.2 CANVIS EN L’EDUCACIÓ

Les noves tecnologies de la societat i la informació incideixen en la majoria d’àmbits de la nostra vida sigui en la forma de relacionar-nos, pensar, divertir-nos...és a...
tracking img