Ldap

Páginas: 6 (1400 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2012
ies montilivi |
LDAP |
Administració de sistemes informàtics |
|
|
14/12/2011 |

|

Index

1. Creeu una màquina virtual (basat en Virtual Box) amb el s.o. Ubuntu versió 11.10. Feu el seu manual d’instal·lació. 2
2 . Un cop instal·lada la configuració inicial de l'Ubuntu heu d'instal·lar el servidor OpenLdap (paquet slapd) amb el domini vostrenom.edu 5
3. Explica que és unarxiu LDIF. 5
4 . Quin son els camps mínims que ha de tenir una entrada LDIF a LDAP? 5
Els camps mínims que ha de tenir son: 5
5. Enumera quins son els principals atributs (obligatoris) que podem configurar en una entrada LDIF per un usuari POSIX. Explica quina informació guarda cadascun dels atributs del fitxer ldif seguent. 6
6 . Seguidament haureu de configurar la unitat organitzativaprofessors amb un grup _posix Professors, i dos usuaris posix imoreno,jmartin. 7
7 . Creeu un grup _posix Alumnes a dins de la ou alumnes mitjançant un fitxer ldif. Creeu els usuaris _posix fgrau i jperez dins el grup posix Alumnes mitjançant el fitxer ldif. 8
8. Afegeix un usuari genèric (no POSIX) dins la OU Professors, amb el nom de agarcia amb alguns camps opcionals (Telefon, Poblacio,Fax, Mobil,...). 9
10. Expliqueu la diferència entre usuaris i usuaris_posix. Que es POSIX? 10
11. Instal·leu el paquet phpldapadmin, on s'hauria de veure totes l'estructura jeràrquica creada anteriorment. Feu una captura de pantalla. Busca quin fitxer de configuració has de modificar per tal que et surti el teu domini per defecte en el phpldapadmin, des del navegador. Crear dos usuaris a travésdel phpldapadmin dins la ou alumnes, un que sigui posix amb el nom de pere marti i l'altre que sigui un usuari genèric amb el nom de anna_morera. 10
12 Comprova que pots entrar amb els usuaris que has creat a la teva màquina. Com ho has fet? 12
13- Crea una altre màquina virtual e instal.la els paquets necessaris per poder-se autenticar amb la màquina on tens instal.lat el Ldap. Quins passoshas seguit? 12
14- Entra amb els usuaris que has creat al ldap i comprova que funciona. Que passa si entres amb l'usuari que has creat amb el nom de anna_morera? I el de jperez? 12

1. Creeu una màquina virtual (basat en Virtual Box) amb el s.o. Ubuntu versió 11.10. Feu el seu manual d’instal·lació.

-Per començar a instal·lar l’ubuntu 11.10 executem l’iso de l’Ubuntu. I prenem el boto queposa Instal·la Ubuntu

-A continuació premem Continuar.

-Escollim la primera opció i premem continua.

-Escollim la opció que ve per defecte i premem Instal·lar.

-Triem la configuració del teclat

-Emplenem els camps en blanc

-Per acabar deixem que s’acabi d’instal·lar.

2 . Un cop instal·lada la configuració inicial de l'Ubuntu heu d'instal·lar el servidor OpenLdap (paquetslapd) amb el domini vostrenom.edu

Sudo apt-get install slapd ldap-utils

3. Explica que és un arxiu LDIF.

El tipus d’arxius .ldif es una arxiu simple de text, format per un numero indeterminat d’atributs i valors, que s’introduiran en forma d’arbre des de les unitats organitzatives als usuaris. Dins dels arxius .ldif, es poden dir quin tipus d’usuaris seran, quina informació tindran, etc.

4. Quin son els camps mínims que ha de tenir una entrada LDIF a LDAP?

Els camps mínims que ha de tenir son:
-dn:
-uid=fgrau,
-ou=alumnes,
-dc=mpellicer
-objectClass: inetOrgPerson
-loginshell: /bin/bash
-uidnumber: 513
-gidnumber: 300
-homedirectory: /home/jmartin
-userPassword: prova

5. Enumera quins son els principals atributs (obligatoris) que podem configurar en una entradaLDIF per un usuari POSIX. Explica quina informació guarda cadascun dels atributs del fitxer ldif següent.

Els atributs principals estan marcats amb negreta:

dn: uid=fgrau,ou=Alumnes,dc=imoreno,dc=edu Aqui diguem que l’usuari es de l’unitat organitzativa alumnes i pertany al domini imoreno.edu

objectClass: inetOrgPerson

objectClass:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LDAP
  • ldap
  • LDAP
  • Ldap
  • Ldap
  • ldap
  • LDAP
  • LDAP

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS