Legislación audiovisual

Páginas: 8 (1911 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2011
La propietat Intel.lectual.
La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i a altres titulars com artistes, productors, organismes de radiodifusió, etc., en relació a les obres i prestacions de les seves pròpies creacions.
A l’autor li corresponen drets morals, irrenunciables i inalineables com decidir si la seva obra ha de ser divulgada i com es distribueix iquina duració han de tenir les seves obres.
El Ministeri de Cultura és l’òrgan encarregat de protegir i regular les mesures i les normatives per mantenir la protecció de la propietat intel·lectual.

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PropiedadIntelectual.html

Drets d’autor.
És un conjunt de normes i principis queregulen els drets morals i patrimonials que la llei concedeix als autors, pel fet d’haver creat una obra literària, artística, científica o didàctica.
Els protegeix la Llei de Propietat Intel·lectual.

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autorLos_derechos_de_autor
http://www.cedro.org/tipos_derechos.asp

Permisos i drets per gravar en la via pública o en llocs privats.
Sempre quevolguem gravar en una via pública haurem d'omplir una instància de l'ajuntamnet del lloc on volem gravar, si volem gravar a Barcelona haurem de posar-nos en contacte amb la Barcelona Film Comission, entitat que s'encarrega de gestionar els permisos.
Si volem gravar en un lloc privat ens haurem de posar d'acord amb el propietari de l'espai.
Si el lugar es una empresa grande o un edificio de entidad,tendrán su departamento dedicado especialmente a estos temas.

El dret a la intimitat i a la pròpia imatge
El dret a la intimitat i a la propia imatge es regula mitjançant 9 articles.

Article Primer.
1. el Dret fonamental a l 'honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge serà protegit civilment davant de tot tipus d'intromissions il·legítimies. Dos. El carácter delictivode la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9 de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.
3. El Dret a l'honor a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge és irrenunciable

Llibertat d’expressió.
La llibertat d'expressióés el dret de tot individu a expressar idees lliurement, i per tant sense censura. És un dret fonamental recollit a l'article 19º de la Declaració Universal dels Drets Humans, i la majoria dels sistemes democràtics també l'assenyalen.
http://www.wikilingue.com
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/itineraris/ddhh/dh2.htm

Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans
Tot individuté dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això comporta el dret a no ser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol
mitjà d’expressió i sense consideració de fronteres.

Tota persona té dret a la llibertat d’opinió, d’expressió, pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religióo de Creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

Aquest article s'orienta a la defensa de la llibertat de premsa i també a la llibertat d'expressió com individus.

copyright ©
El símbol del copyright "©" significa dret de còpia is’utilitza per advertir que la creació de qualsevol obra (text, imatge, web, cançó, logotip, projecte…)  està subjecta al dret d'autor.

El dret d’autor és un conjunt de normes i principis que regulen els drets morals i patrimonials que la llei concedeix als autors pel sol fet de la creació d'una obra literària, artística, científica o didàctica, estigui publicada o inèdita .

Una obra passa al...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Audiovisual
  • audiovisual
  • Audiovisual
  • Audiovisual
  • Audiovisuales
  • Audiovisual
  • Audiovisual
  • Audiovisual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS