Les cèl·lules mare embrionàries

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (302 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES CÈL·LULES MARE EMBRIONARIES


El procés embrionari pot ser una font de vida per als qui ja viuen, ja que les cèl·lules mare embrionàries poden possibilitar la regeneració deteixits, el que fa patent la importància de l’ús, la investigació i experimentació amb embrions, cosa que comporta problemes morals i jurídics d’importància.
En la meva opinió, crec queaquestes investigacions amb les cèl·lules mare embrionàries, deurien continuar cap endavant, ja que molts científics asseguren que els resultants poden arribar a tenir un potencial mèdicsignificatiu.
Si aquest procés resultés, podríem solucionar malalties fins ara incurables, com per exemple la diabetis, l’Alzheimer el Pàrkinson, etc. A més, a l’hora de trasplantarteixits o òrgans, el pacient no els rebutjaria, ja que aquests, es podria dir, són un clon del que ja tenia però en una versió sana.
Tot i així, hi ha gent que s’oposa a fer aquestarecerca amb embrions, ja que consideren l’embrió com a un ésser individual, i al procedir a l’extracció de les cèl·lules, comporta la mort d’aquest ésser.
Però jo dic: aquestes cèl·luless’extrauen al cinquè dia del desenvolupament embrionari, per tant l’embrió no presenta ni tan sols el batec del cor, per tant jo no el considero coma un ésser humà individual. Per unaaltra banda, aquestes cèl·lules s’obtenen per un procés purament científic i legal, i els òvuls que es destinen a aquestes investigacions han estat donats amb el consentiment de lapropietària. A més a més, considero que la solució de les malalties esmentades anteriorment, es mereixen aquesta investigació, ja que són molt comunes entre la societat.
En conclusió,considero aquesta tècnica una forma viable per avançar en la biologia de manera que tothom, encara pateixi una malaltia, tingui l’oportunitat de viure de la manera més humanament possible.
tracking img