Les cendres del cavaller

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1876 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROPOSTES DIDÀCTIQUES

LES CENDRES DEL CAVALLER.

PROPOSTES DIDÀCTIQUES
1. Les cendres del cavaller és una novel·la que tracta de la vida
del cavaller Joanot Martorell. Explica la seua professió i
quines havien de ser les normes de comportament i de
vida d’un cavaller.

Joanot Martorell fou un famós escriptor per escriure Tirant Lo Blanc, les normes de comportament d'un cavaller deienque un cavaller devia de guardar-li obediència al rei i aixina aquest li donaria privilegis, aquestes eren les seues normes:
-Les armes i l'aventura, ja que es guanyava la vida amb les armes anat de batalla en batalla.
-La cortesia i l'amor, la educació i relació entre personatges molt influents i el corteig de la dama.
-La religió i la societat, don el cavaller buscava la salvació després dela mort i sempre complia les ordres imposades.

2. Quins fets podem trobar al llarg del text que mostren
els canvis de tendències de la vida cavalleresca? On veu
Martorell els símptomes que mostren la davallada de l’esperit
cavalleresc?

Puguem vore la davallada de l'esperit cavalleresc quan la promesa que fa Montpalau a Adamita al fer bodes sordes no serveix per a res, demostrant que aell, l'honor de la família Martorell li es indiferent.
També la reina Maria dona poca importància a aquest fet i diu que l'honor del cavaller ja no te tanta importància

3. Fins a quin punt és important el concepte d’honor per a
un cavaller? Especii ca tot el que estaria disposat a fer per
a conservar i mantenir net, tant el seu honor, com el de la
família o el de la seua amada.

L'honor pera un cavaller es tota la seua vida, estarien disposats a perdre la seua pròpia vida per l'honor i aixina u demostra Martorell restant a un dol a Montpalau per fer bodes sordes amb Adamita i després no reconeixeré

4.Explica què és, per a un cavaller, una batalla a ultrança.

Per a un cavaller, la batalla a ultrança es el combat a mort entre els dos adversaris, majoritàriament per l'honor.5. Explica el procediment que s’emprava i les conseqüències
que tenia una boda sorda.

Una boda sorda era mantindre relacions sexuals amb la parella, sense ser casats, en la que l'home reconeixia a la dòna en matrimoni, que més tard realitzarien. Significava la pèrdua de la virginitat i puresa de la dona.

9. Quina és la dificultat que hi ha en la relació entre Martorell
i lady Elisabeth.Actualment tindria la mateixa importància?
Raona la teua resposta.

La dificultat era que Lady Elisabeth estava compromesa amb el duc d'Alimburg i estava destinada a casar-se amb ell. En la societat actual això no seria cap problema, ja que el casament entre dues persones es per decisió pròpia i no per concertament com en aquella època.

10. L’educació del moment distribuïa les matèries entreel
Trívium i el Quadrívium. Explica’n el contingut i el grau
de coneixement que se’n tenia.

Tenen com propòsit oferir coneiximents generals i destreses intelectuals abans que destreses professionals u ocupacionals especialitzades, les anomenades Arts Manuals.
El Quadrívium (aritmètica, astronomia, geometria i música) formarien las bases de l'educació de l'Edat Mitjana.
El trívium esrefereix al conjunt de tres arts lliberals relatives a l'eloqüència: gramàtica, retòrica i dialèctica típiques de les que se organitzaven els estudis formals en l'Antiguetat i l'Edat Mitjana.
12. Confecciona un eix cronològic, complementari del mapa
anterior, en què anotes les diverses estades que realitza
Martorell al llarg de la seua vida. Intenta acotar el temps de
residència en cada llocaprofitant les informacions del llibre.

15.Ompli la graella de dades següent:

Lloc on viu Martorell: Viu a València.

On mor el pare: En un vaixell quant tornaven de Nàpols.

Amb qui manté relacions Damiata: Amb Montpalau.

Lloc on viatja Martorell per salvar l’honor de la germana: Viatja a Anglaterra.

Amb qui es casa Isabel Martorell: Ausiàs March.

Nom de la dama que té relacions...
tracking img