Les drogues

Páginas: 6 (1313 palabras) Publicado: 10 de mayo de 2011
NATURALS

Una droga és tota substància que, introduïda en l'organisme per qualsevol via d'administració produeix una alteració natural del funcionament del sistema nerviós central de l'individu i és, a demés pot crear dependència, ja sigui psicològica, física o les dues.
Diferents drogues actualment il·legals que poden provocar dependència. Heroïna, drogues desíntesi,marihuana...


-Que és la “tolerància” quan parlem de drogues? és quan l'organisme s’adapta a una certa toxicitat i per tal de sentir els efectes cal augmentar la quantitat de substància. El punt màxim de la tolerància és diferent per a cada persona i varia també amb cada substància, etc.
Escuchar
Leer fonéticamente
 
Diccionario - Ver diccionario detallado

-Que vol dir “dependència” davantles drogues? Vol dir que segueixes una pauta de comportament en la qual es prioritza l'ús d'una substància psicoactiva davant d'altres conductes considerades abans, com més importants.Quan parlem de drogues podem distingir quatre tipus de drogues les depressores, narcòtics, estimulants i al·lucinògens.

Són medicaments que actuen sobre el sistema nerviós disminuint la seva activitat, ique solen utilitzar per disminuir l'ansietat i induir la son.
Exemples de drogues depressores són els barbitúrics, els tranquil·litzants i l’alcohol. Aquestes provoquen efectes sedants i poden provocar fallades en la motricitat i pèrdua d’equilibri.
Actualment l’alcohol és la droga que crea més dependència, on molta gent busca en ella diversió o altres coses.

L’ALCOHOL:
De l’alcohol se sapque s’elaborava en el neolític de descoberta casual, però en el segle VII a.C els àrabs ja inventaren la destil·lació.
Actualment l’únic ús medicinal que té l’alcohol és utilitzat com a solvent en diferents preparats farmacèutics.
L’alcohol és una substància volàtil i lleugera. L’alcohol que consumim actualment és l’etanol que en les begudes que consumim avui dia ve acompanyat per altressubstàncies que donen alguna característica.
L’etanol actua de manera general en la funcionalitat de les membranes neurones sense fixar-se en cap diana específica. L’etanol augmenta l’activitat de les neurones “gabaérgicas” qual cosa condueix a un efecte depressor. També afecta al centre inhibidor que és el que produeix l’eufòria.

Els efectes immediats de l’etanol són: desinhibició, eufòria,relaxació, augment de la sociabilitat (no tens vergonya), dificultat per parlar, dificultat per associar idees i descoordinació motora.

L’alcohol et pot provocar pèrdua de memòria, dificultat per aprendre i trastorns depressius. També per altre banda pot causar malalties com pancreatitis, gastritis, deteriorament neurològic...
Actualment en l’estat Espanyol l’alcohol es totalment legal però amb certesnormes respecte a l’edat de compra i el lloc de consumició.
L’alcohol és droga més consumida en Espanya per la seva fàcil consumició, compra i venta. Més del 90% dels espanyols (15-64 anys) ha provat l’alcohol almenys una vegada i el 8% són “bevedors en risc” que són aquells que consumeixen quantitats altes cada dia.

La gran varietat de marques i tipus d’alcohol és molt gran qual cosapermet al consumidor una fàcil elecció basant-se en preus, gustos o sensacions.

La cervesa és una de les drogues que a llarg termini pot ser molt nociva, encara que el consum de molta gent sigui diari.


Són drogues que mitiguen el dolor i produeixen son i estupor. Són molt nocives, ja que creen una dependència molt forta.
HEROÏNA:
La heroïna va ser descoberta al segle XIX per tal de trobarun substitut de la morfina que no tingués els mateixos efectes d’addicció.
L'heroïna és una droga il·legal a la majoria dels països del món i, a més, és considerada una de les que creen més addició. Pertany a la categoria dels opiacis, entre els quals pot considerar la més abusada i la d'acció més ràpida. L'heroïna es prepara a partir de la morfina, substància que es troba de manera natural...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Drogas
  • Las drogas
  • Drogas
  • Drogas
  • Las Drogas
  • Drogas
  • Drogas
  • Drogas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS