Les noves tecnologies aplicades al turisme

Páginas: 6 (1288 palabras) Publicado: 5 de noviembre de 2011
PAC1 - Els Media en la Societat de la Informació Enric Ginovart Monclús

LES NOVES TECNOLOGIES APLICADES AL TURISME: FITURTECH
FÒRUM D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA TURÍSTICA

1. INTRODUCCIÓ La relació entre el turisme i les TIC és reciproca i molt coneguda. Per una part, les TIC han provocat un canvi organitzatiu radical en la indústria turística, transformat i accelerant tant els processos de lesempreses, com la forma d’interactuar amb el client i la comercialització de productes turístics. Per altra part, el turisme té un abast cada cop més universal, on els nous mecanismes d’oferta i demanda a través de la xarxa, estan proporcionant nous reptes i problemes per resoldre a la indústria de les TIC. Malgrat els avenços donats en aquest sector, moltes empreses turístiques encara és limitencom a molt, a crear un espai web a Internet. Els consumidors de turisme, cada cop cerquen productes més personalitzats i serveis intel·ligents que els proporcionen informació d’alta qualitat, personalitzada, en qualsevol moment i en qualsevol lloc i habitualment en temps real. El diferents destins turístics s’enfronten al repte de garantir les necessitats esmentades anteriorment i amb això es basala seva competitivitat actual. Per una banda, el turista necessita més informació, més serveis, més rapidesa d’intervenció, més opcions i més simplicitat. Per altra banda, els destins necessiten ser més exigents, més complerts, més flexibles i més adaptables. En una societat del Coneixement, el valor diferencial no està en oferir un producte tecnològic sino un valor-contingut o servei capaç dedonar gran utilitat al consumidor final. Per tant, les noves formes de comunicació, mitjançant les TIC, han comportat un canvi social, el qual ha revolucionat la forma de relacionar-se amb el turisme. Aquests canvis socials, segueixen la teoria determinista de les TIC desenvolupada per l’Escola de Toronto, per Marshall McLuhan. Tots aquests canvis socials s’analitzen a Fiturtech, el fòrumd’Innovació i tecnologia Turística, un dels esdeveniments més importants en la Fira per excel·lència de Turisme a Espanya, FITUR.

PAC1 - Els Media en la Societat de la Informació Enric Ginovart Monclús

2. ELS NOUS MEDIA TURÍSTICS – UNA REVOLUCIÓ SOCIAL EN EL SECTOR

L’aplicació de les TIC en el sector turístic s’ha convertit en fonamental per al seu negoci, no solament per a la venta dels seusproductes i serveis, sino també per al seu prestigi, reputació i imatge de marca. L’adopció de ferramentes TIC en la comercialització de les empreses i entitats turístiques esta sent, sense cap dubte, una de les més ràpides i rentables en el nostre país. Les webs corporatives, campanyes de comunicació online, campanyes SEM, accions SEO, reputació online, etc. son ja habituals en el nostre sector. Unaltra tecnologia emergent és la distribució de continguts turístics a través dels smartphones i les tablets PC, on les empreses turístiques poden oferir els seus serveis a través de webs corporatives o portals adaptats a mòbils, guies turístiques i audioguies per a l’Iphone i Android, i aplicacions turístiques per a tablets pc, com l’Ipad. Així mateix, també la utilització de les xarxes socials, comFacebook al capdavant, estan sent un dels àmbits d’inversió més importants que realitzen les empreses i entitats turístiques, ja que son conscients del poder que tenen per a la recomanació i influència en grans col·lectius amb costos relativament baixos, tenint encara una rendibilitat difícil de determinar. Diversos estudis destaquen la importància que té Internet, les xarxes socials i, en algunsaspectes, la generació de “nadius digitals”:    Espanya és el quint país europeu on més hores es dedica a Internet (5,5 h/setmana). La joventut del segle XXI té un grau d’adopció molt alt d’Internet com mitjà amic, afavorint l’avanç telemàtic en l’àmbit domèstic i ens els espais d’oci Els nadius digitals estan “quasi” immunes a les estratègies de màrqueting tradicional, donant, per el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Últims percentatges en noves tecnologies
  • Turismo Y Tecnologia
  • Tecnología en turismo
  • tecnología y turismo
  • LES NOVES TECNOLOGIES EN LA INVESTIGACI DEL MEDI AMBIENT
  • Influència De Les Noves Tecnologies En La Comunicació Escrita
  • Tecnologia aplicada al turismo
  • tecnología en turismo e diomas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS