Lipids

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (510 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LÍPIDS: greixos,olis/ biomolec. org/ grup heterogeni/ insolubles H2O/Densitat baixa. ACIDS GRASSOS: cadena de C amb un grup COOH terminal. Saturats: no enllaç doble(llibertat de gir, moviment mole)Insaturats: si enllaç doble( llibertat gir reduida). PROPIETATS FISIQUES :Solubilitat: Amfipatics( cap cooh hidròfil i cua hidrofoba) es formen estructures, micel·les(monocapa, efecte escumos, efecteestable, bicapa) Punt de fusió: menys dobles enllaços- mes enllasos amb altres molecules- PF ALT. Mes dobles enllaços-menys enllaços altres mole-PF baix. PROPIETATS QUÍMIQUES: dues reaccions,esterificació( R-COOH+HO-R/ R-CO-O-R+H2O) saponificació(COOH+NaOH/COONa+H2O)LÍPIDS SAPONIFICABLES: SIMPLES: acilglicèrids: Eters de la glicerina amb un ag, un ag monoacilglicèrids,tres triacil..( a kets elstrenken les lipases(enzims aparell digestiu) PROCES DE RENTAT: sabons= sals dels tag(amfipatics, cua enganxa cap treu la taca amb aigua) ,tag: saturats- solids, insaturads-liquids. Densitat baixa,9kcal, semmegatzemen al teixit adipós.Cèrids: 1ag+alcohol, ceres,estructures= lamines, no amfipatic( tot hidrofob) localitzacio- superficie animals(balenes)COMPLEXES: ag+alcohol+altre molè. FOSFOLIPIDS:lipids ke formen la membrana biologica.GLICOLIPIDS: els trobem a la membrana biologica amb funcio reconeixament cellular.NO SAPONIFICABLES: Terpens: Monoterpens(2isoprens), diterpens(4),tetraterpens(8).Esteroides: colesterol, acids biliars,vitamina D. Hormones esteroides: dos grans grups: h. sexuals(testosterona, progesterona) i h suprarenals(glandules ronyó) FUNCIÓNS:Reserva energètica: tag,dagEstructural: a nivell cellular-fosfogicerids+ colesterol. A nivell orgànic- cèrids,mag.Reguladora: hormones esteroides(esteroide) vitamines Altres: aromes- terpens, Rec cellular-glicolípids.VITAMINES:grup heteroxi, mole organiques, essencials(no les pot fabricar el cos, cal incorporar a traves de dieta), quantitats ímfimes, reguladores, la seva falta pot provocar malalties greus, Hidrosolubles(B...
tracking img