Lipids

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (275 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS SOBRE ELS LÍPIDS Consulteu les “idees químiques” 12 o llegiu el llibre i feu servir el que hagueu après per completar aquestes fitxes. Els greixosi els olis pertanyen al grup de molècules anomenades lípids. Els lípids no són solubles en aigua però es poden dissoldre en dissolvents no polars.

1.Etiqueteu el diagrama amb els següents noms: Nom de la reacció, nombre de molècules de H2O que es desprenen en total, àcids grassos, glicerol, nom del producte,enllaç éster. 2. En el diagrama anterior, encercleu i poseu nom als àtoms que es desprenen durant la formació de l’enllaç éster entre un àcid gras i el glicerol.3. Fent servir la informació sobre el trencament i unió d’unitats de sucre al llibre de l’alumne i a l’activitat 14, poseu nom a la reacció de trencament d’unenllaç éster per alliberar un àcid gras. 4. Quins creieu que seran els productes de la digestió dels lípids?

Nom Àc. Làuric

Fórmula C12H24COOH

Nº decarbonis 12

Nº dobl. enllaços 0

Punt de fusió /ºC 44.2

Àc. Palmític Àc. Esteàric Àc. Oleic Àc. Linoleic Àc. Araquidònic Ac. Araquídic Qüestions:C16H32COOH C18H36COOH C18H34COOH C18H32COOH C20H32COOH C20H40COOH

16 18 18 18 20 20

0 0 1 2 4 0

63.1 69.6 13.4 -5 -49.5 76.5

1. A partir de les dadesde la taula anterior, quin efecte produeix l’increment de nombre de dobles enllaços en el punt de fusió dels àcids grassos? 2. Quin efecte produeix unincrement en el nombre d’àtoms de carboni sobre el punt de fusió? 3. Expliqueu perquè la majoria dels olis poliinsaturats són líquids a temperatura ambient.

tracking img