Malalties

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (371 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MALALTIES A L'APARELL RESPIRATORI
El sistema respiratori està compost per diversos òrgans: foses nasals, boca, faringe, laringe, tràquea, bronquis, bronquíols, pulmons, i alvèols pulmonars. Totsaquest són els encarregats de proporcionar l'oxigen que necessita el cos i retirar el CO 2 . Totes aquelles malalties que afecten a qualsevol d'aquests òrgans es consideren malalties del sistemarespiratori ja que faran que aquest es vegi afectat.
Les malalties de l'aparell respiratori que més afecten als infants són: el refredat comú, la grip, la diftèria, la tos ferina, tuberculosi,bronquiolitis, pneumònies agudes, asma bronquial o legionel·losi, entre d'altres.

EL REFREDAT COMÚ
És una malaltia infecciosa d'origen viral que afecta alguns òrgans de l'aparell respiratori com les fosesnasals, la boca, la faringe, els bronquis... Actualment és una de les malalties més freqüent, però no és greu, i es dóna més a la tardor i a l'hivern. Es contagia per via aerea, a través de lespartícules que es desprenen al tossir o esternudar o tocar alguna cosa d'una persona infectada. Són els nens el que pateixen més refredats ja que tenen molt contacte físic a l'escola i el seu sistemaimmunològic encara no és suficientment madur.
Els símptomes del refredat apareixen als dos o tres dies després de contagiar-se. Els més comuns són la congestió i secreció nasal, picor i mal de gola,esternuts i tos, ulls llagrimosos, febre lleu, ossos i músculs dèbils, mal de cap, cansament... En cas de complicacions poden apareixen infeccions a l'oïda, febre alta, ganglis inflamats...
Aquestssímptomes poden estar presents alguns dies o durant algunes setmanes.
La millor manera de prevenir el refredat és rentar-se les mans amb freqüència i evitar el contacte directe amb personesrefredades. Quan s'està a prop d' algú refredat s'ha d'evitar el contacte amb els ulls i el nas ja que les mans poden estar contaminades amb el virus. S'ha de tossir i esternudar amb un mocador a la boca i...