Marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (366 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Qüestionari

a) Un nombre més gran d’iniciatives empresarials provoca més competència entre les empreses, la qual cosa comportarà el tancament de moltes d’aquestes i paral•lelament un augment deles taxes de desocupació. (0,2 p). FALS

No té perqué ésser així, ja que la organització guanya eficiència amb la competència empresarial, la ocupació baixaría perque es creen llocs de treball.

b)En qualsevol procés emprenedor, els diners són el punt de partida i l’element més important de tots.(0,2 p). FALS

Els diners són un factor molt important, però abans d’aportar diners, s’han detenir en compte altres factors com els béns materials ( Vehicles,maquinària, socis,etc)

c) Emprendre en equip pot ser una arma de doble tall. (0,2 p) VERITAT

Si, pots aportar capital o béns a unaorganització

d) Les pimes tendeixen a ser més innovadores que les grans i en general també són més aptes per a respondre a les exigències canviants dels consumidors. (0,2 p) VERITAT

e) Duespossibles opcions per dur a terme l’activitat emprenedora són: mitjançant l’adquisició de participacions en un negoci en marxa o bé a través d’una empresa denominada spin-off (0,2 p) VERITAT

f) Unfracàs empresarial pot ser una experiència d’aprenentatge per al futur. (0,2 p) VERDADER Si perque “acceptar el fracàs forma part de l’exit”, es a dir

g) Les persones que perceben el canvi com una cosanatural tenen menys probabilitats d’assolir l’èxit en un procés emprenedor. (0,2 p)

h) A conseqüència de la crisis, a Espanya la motivació principal per emprendre és per necessitat, resultat de lafalta d’alternatives per trobar feina. (0,2 p)

i) L’activitat empresarial està a l’abast de molt poques persones a conseqüència de l’exigent perfil psicosocial i trets de personalitat quedefineixen el caràcter emprenedor.(0,2 p)

j) En l’actualitat a l’hora de referir-se a la figura de l’empresari la majoria d’autors coincideixen en identificar-lo com el titular i responsable de...
tracking img