Marx

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (492 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECONOMIA I POLITICA EN MARX
En l’època del feudalisme, el senyor feudal acaparava tot el poder: terres, diners, menjar, … i d’ell depenia la subsistència de les classes mitjanes/baixes. Aquestaorganització d’un país, no era ni molt menys acceptable per a Marx. Segons ell, la font econòmica, politica i social devia ser el proletariat. El proletariat, són “els treballadors moderns”, querealitzen un treball a canvi de diners (capital). Aquests són sotmesos a les ordres de la burgesia, que tenen el capital per fer les fàbriques, pagar el salari i el manteniment al proletariat. Per això, acàrrec de la lliga de comunistes, Marx i Engels, redacten “el manifest comunista”.
Per a Marx, era molt important dur a terme un plantejament revolucionari en l’economia i en la societat, per ferfront a aquestes injusticies feudals i l’enemic màxim del seu sistema, el capitalisme. En el moment en el qual viu ell, el poder econòmic recau en la burgesia, fent inútils els esforços dels treballadors(proletaris). Com he dit, la burgesia controlava tot el capital, pagant una misèria al treballador, i traguent el màxim benefici (en capital) que pot. Ell monta la fàbrica, compra les màquines,porta als treballadors, i guanya diners. Açò es conegut com capitalisme. Com afirma Marx al redactat del manifest, l’història és una constant lluita de classes, on hi ha dos eixides: primer, que elsrevolucionaris guanyen i hi haja un canvi al sistema, o que la classe dominadora destruÏsca la revolucionària.
En eixe moment, el treballador estaven explotats, perquè les hores que es treballaven noestaven correspostes amb el pertinent salari. Per això, al manifest, redacata que: primer, la burgesia esta construÏnt totes les seues ciutats a la seua imatge i semblança, un reflex del que és.Segon, la ciutat, és la dominadora, i la gent del medi rural, els serfs. Tercer, la burgesia ha centralitzat tot el seu poder. Quart, aquesta burgesia ha sigut capaç de crear grans avanços tecnològics,...