Matemàtiques fraccions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1794 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
materials del curs de: MATEMÀTIQUES FRACCIONS EXERCICIS

FRACCIONS


www.xelu.net

FRACCIONS

Si dues fraccions

a c i són EQUIVALENTS, a · d = b · c b d

SIMPLIFICAR una fracció és obtenir-ne una altra d’equivalent, però que tingui els termes més petits. D’aquesta manera,

30 15 3 = = 40 20 4

− 42 − 14 − 2 = = 105 35 5

Si una fracció NO es pot simplificar, s’anomenaIRREDUCTIBLE.

EXERCICI 1
Comprova si són equivalents els següents parells de fraccions:3 12 = 5 − 209 18 =− 7 145 − 35 = 4 28

−5 18 =− 20 7235 17 = 17 − 35

2 −2 = 3 −3

−3 3 = 4 −4

7 −7 = 5 −51 −1 = 3 3

39 21 = 26 15

100 13 = 500 65

10 5 = 12 6

www.xelu.net

FRACCIONS

EXERCICI 2
Escriu dues fraccions equivalents a 1. ambnumerador 21. 2. amb denominador -70.

3 5

EXERCICI 3
Escriu el nombre necessari perquè les fraccions següents resultin equivalents.

7 ... = 5 − 10

− 56 7 = 32 ...

12 ... = 7 −5

30 ... ... 15 = = = 48 144 8 ...

Si simplifiquem una fracció dividint els seus termes pel màxim comú divisor de tots dos, n’obtenim la fracció irreductible.

CRITERIS DE DIVISIBILITAT • • •Divisibilitat per 2: un nombre és divisible per dos si acaba en zero o en xifra parella. Divisibilitat per 3: un nombre és divisible per tres si la suma de les seves xifres és múltiple de tres. Divisibilitat per 4: un nombre és múltiple de quatre quan les seves dues últimes xifres o bé són dos zeros o bé formen un número múltiple de quatre.

• •

Divisibilitat per 5: un nombre és múltiple de cinc quanacaba en zero o en cinc. Divisibilitat per 6: un nombre és divisible per sis quan ho és per tres i per 2.

www.xelu.net

FRACCIONS

• •

Divisibilitat per 9: un nombre és divisible per nou quan la suma de les seves xifres és múltiple de nou. Divisibilitat per 10: un nombre és divisible per deu si acaba en zero. Anàlogament, si acaba en 00 serà divisible per 100, si acaba en 000 seràdivisible per mil, etc.Divisibilitat per 11: un nombre és divisible per onze quan la diferència entre la suma de les xifres que ocupen una posició parella i la suma de les xifres que ocupen una posició senar és múltiple d’onze.

EXERCICI 4
Comprova si són correctes totes les igualtats que resulten de simplificar les fraccions següents:30 15 −5 = = 90 − 45 9

121 − 11 = 110 − 10− 65 13 =− 169 5− 180 6 = 330 11

EXERCICI 5
Aplica el criteri de divisibilitat per 3 per saber quins dels nombres següents són múltiples de 3.

576

831

119

13

216

EXERCICI 6
Simplifica fins a arribar a una fracció irreductible:

20 60 222 444

124 248 688 880

24 88 2430 4638

28 30

100 280

580 660

www.xelu.net

FRACCIONS

Per SUMAR nombresracionals, ho fem de la següent manera:

a) Si tenen el mateix denominador,

2 5 7 + = 3 3 3
b) Si els denominadors són diferents, els transformem en fraccions equivalents que tinguin el mateix denominador. Aquest denominador sol ser el mínim comú múltiple dels denominadors que teníem al principi.

1 3 5 6 9 20 35 + + = + + = 2 4 3 12 12 12 12
c) Si algun dels sumands és un nombre enter,l’expressem com a nombre racional de denominador 1 i ho resolem com en el cas anterior.

www.xelu.net

FRACCIONS

EXERCICI 7
Suma o resta i simplifica, si cal, les fraccions següents:

4 1 + = 6 6 2 4 + = 8 5 4 5 + = 8 6 6 4 − = 8 8

7 1 + = 3 3 3 1 + = 7 8 6 7 + = 9 8 5 3 − = 7 7

1 2 + = 8 8 6 4 + = 7 5 4 1 + = 6 8 3 1 − = 4 9

4 1 + = 6 9 1 1 + = 7 9 7 1 − = 9 9 3 2 − = 6 8

3 1 − =5 9

3 4 − = 4 6

4 2 − = 5 8

3 6 − = 4 9

1 1 − = 2 9

7 4 − = 9 7

4 1 − = 6 8

6 7 − = 12 36

2 5 + = 45 18

11 13 + = 21 49

15 17 + = 63 98

4 9 + = 75 50

5 11 + = 12 42

19 23 + = 45 75

13 17 + = 27 18

7 5 + = 24 36

7 5 11 + − = 16 12 24

13 7 15 − + = 24 16 325 29 1 + − = 12 36 24

www.xelu.net

FRACCIONS

EXERCICI 8
Calcula i...
tracking img