Mercat de treball i el dret laboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (603 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MERCAT DE TREBALL I EL DRET LABORAL
a) Quins són els factors que influeixen directament en el mercat laboral actual?

El mercat laboral ha sofert canvis importants en els últims anys, tant des del'aspecte sociològic, com des de l'econòmic i el tecnològic. En l'últim quart del segle XX, els canvis en la societat laboral han estat molt intensos i profunds:
• Increment de la presència de ladona a més sectors professionals.
• Augment de la producció, però reducció dels llocs de treball.
• Aparició de noves professions i desaparició de d'altres.
• El sector serveis és el que ocupa méspersones.
• Nova divisió del treball i fase accelerada de deslocalitzacions empresarials a causa de la globalització.
• Augment de les petites empreses en grans nuclis urbans, com a conseqüènciad'una descentralització productiva.
• Forta competència entre les empreses.
• Augment de la mecanització, ús generalitzat de robots i automatismes industrials.
• Creació de noves formes de treball inoves formes de relacions laborals entre les persones treballadores i les empreses.
• Implicació de les persones treballadores en el funcionament de l'empresa, cada vegada es valora més la capacitatd'organització i la iniciativa.
• Necessitat d'aprendre i adaptar-se als canvis tecnològics en molts oficis o professions.
• Reducció de la jornada laboral.
• Augment d'oportunitats laborals on estreballa amb informació, gràfics, dades, estudis.
• Disminució de l'activitat del sector agrari.
• La conjuntura econòmica, existència d'una relació positiva entre creixement econòmic i creaciód'ocupació. En moments d'expansió econòmica la demanda de treball augmenta (reduint-ne la desocupació cíclica) i en moments de recessió econòmica la demanda de treball disminueix (la desocupació cíclicaaugmenta).
• Les decisions polítiques afecten al mercat de treball, la política econòmica és facilitadora de creació d'ocupació i de protecció, en moments de crisi tota la política la fiscal i...
tracking img