Mesurar la densitat dels liquids

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (508 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció teòrica:
La densitat d’un líquid es la massad’un volum determinat, per tant la densitat d’un líquid es troba dividint la seva massa entre el seu volum.
La massa es la quantitat dematèria que té un cos.
El volum és l’espai que ocupa un cos.

Densitat(ρ)=

La massa en grams
El volum en cmᶟ
La densitat en g/cmᶟ

Si nosaltres mesurem la massa de dos líquids, com l’aigua il’oli, sabent el volum que ocupen, podrem calcular la seva densitat i, per tant, podrem saber,comprovant-ho experimentalment, que són dos líquids immiscibles, és a dir, que en barrejar-los formen unabarreja heterogènia.

Realització de la pràctica:
Per calcular la densitat d’un líquid es calcula la massa d’un volum determinat
Primer es pesa la proveta buida i després, amb la balança, es pesala proveta amb 10 ml d’aigua. Per tant, la diferència entre la proveta buida i la pesada amb l’aigua dona lloc a la massa del líquid. Així successivament, amb 20, 30, 40ml fins arribar a 60ml.
Es fael mateix procediment amb l’oli.

Volum (cmᶟ)
0
10
20
30
40
50
60

Massa (g)
______
10.2
19.4
30.2
39.8
49.8
60.2

Densitat(g/cmᶟ)
______
1.020.97
1.006
0.99
0.996
1.003
AIGUA:*Proveta buida de 60ml: 88.2 grams
OLI:*proveta buida de 60 ml: 88.2 grams

Volum (cmᶟ)
0
10
20
30
40
50
60

Massa (g)______
9.2
18.6
27.8
36
45.8
55.2

Densitat(g/cmᶟ)
______
0.92
0.93
0,926
0.9
0.96
0.92

Material utilitzat:
No podem explicar el que hem observat en el tub d’assaig nomésa partir de la densitat de l’aigua i l’oli. Sabem que tenen diferent densitat i que són líquids immiscibles, és a dir formen una barreja heterogènia, però per exemple, l’alcohol etílic també tédiferent densitat que l’aigua i en canvi, formen una barreja homogènia, és a dir són miscibles. Per tant, no podem saber quan una barreja es homogènia i quan és heterogènia sol amb les dades donades o...
tracking img