Microhabilitats

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (629 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Microhabilitats de la comprensió lectora

MICROHABILITATS DE LA ACTIVITATS COMPRENSIÓ LECTORA El sistema d’escriure Reconéixer i distingir les diferents Microhabilitats relacionades amb el procésde lectoescriptura de les qual lletres de l’alfabet cal fer una avaluació prèvia per Pronunciar les lletres de l’alfabet detectar les deficiències que puga tenir-ne l’alumnat Saber com s’ordenen leslletres Saber com es pronuncien les paraules escrites Poder desxifrar l’escriptura feta a mà -Endevinar lletres fosques o inintel·ligibles: cal·ligrafia, fotocòpia dolenta -Treballar la lectura ambproduccions dels alumnes. Paraules i frases Reconéixer paraules i frases i -Retenir mots: memoritzar una llista de recordar-ne el significat amb rapidesa mots i verificar si estan en un text escrit.-Encadenar mots oralment: joc de la frase maleïda Reconéixer que una paraula nova te Activitats relacionades amb el lèxic relació amb una paraula coneguda: específic de cada àrea rogenc - roig. Reconéixerla relació entre diverses Activitats relacionades amb el lèxic formes de la mateixa paraula: flexió, específica de cada àrea derivació, composició, etc. Fer servir el context per posar • Inferir elsignificat d’un mot significat a una paraula nova. desconegut: -a partir del context gramatical -a partir de la composició o derivació -a partir de coneixements culturals • Inferir fragments perdutsd’un text -suposar el tema que deuen tractar -el llenguatge que hi pot sortir -induir les relacions lògiques i gramaticals d’estructures sintàctiques complexes -endevinar lletres fosques oinintel·ligibles: cal·ligrafia, fotocòpia dolenta

SEDEV

1

Microhabilitats de la comprensió lectora

Escollir el significat correcte d’una Consultar dubtes al diccionari, paraula segons el contextenciclopèdia, gramàtica.etc. Saber escollir en un diccionari l’accepció correcta d’una paraula en un context determinat. Saber passar per alt paraules noves Exercicis de lectura intensiva. Idea que no són...
tracking img